Over de Vereniging

Het Gezelschap "Practische Studie"
Het Gezelschap "Practische Studie" is de studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de TU Delft. In 1886 besloot een aantal leden van het Delftsch Studenten Corps "den leden gelegenheid te geven zich in bijeenkomsten onderlingh te bekwamen in den Civiel- en Bouwkundige Ingenieurswetenschappen". Hiermee werd de basis gelegd van Het Gezelschap "Practische Studie", de studievereniging die in 1894 officieel werd opgericht. Meer over deze rijke geschiedenis kunt u vinden onder de noemer geschiedenis.

Reeds 126 jaar lang houdt de vereniging zich bezig met het aanbieden van studie-ondersteunende en studie-aanvullende activiteiten. Om dit te kunnen doen zijn 180 van de 1800 leden actief betrokken in de organisatie van de diverse activiteiten. In de vorm van een 29 commissies staan zij hier voor garant. Om de continuïteit te waarborgen en om overkoepelende taken uit te voeren zijn 7 bestuursleden een studiejaar fulltime aan het werk.

Onderwijs
De "bewaking" van de kwaliteit van het onderwijs vormt een belangrijk deel van het bestaansrecht van een studievereniging. Hoogleraren waarderen het om respons vanuit de collegebanken te krijgen om zodoende het niveau van het onderwijs te kunnen verhogen. Bovendien is het regelmatig nodig de belangen van de student actief te behartigen. Door middel van onder andere het fulltime werk van de twee onderwijscommissarissen, de onderwijscommissies, de klachtenboeken en voorbeeldtentamens, speelt Het Gezelschap "Practische Studie" een actieve rol op onderwijsgebied

Studie-ondersteunende activiteiten
De TU Delft staat garant voor een academische studie met de benodigde theoretische kennis. Af en toe wordt het studeren echter vergemakkelijkt door het verkrijgen van inzicht in praktijksituaties. De student moet uiteraard contact blijven houden met de wereld waarin hij of zij later terechtkomt. Het Gezelschap "Practische Studie" staat garant voor deze link naar de practische wereld. Door middel van excursies, studiereizen, workshops, symposia en bedrijvendagen kan de student “feeling” krijgen voor hetgeen in de boeken beschreven staat.

Studie-aanvullende activiteiten
Naast onderwijs en studie-ondersteunende activiteiten houdt Het Gezelschap "Practische Studie" zich ook met studie-aanvullende activiteiten, zodat studenten bij verschillende activiteiten gezellig met elkaar om kunnen gaan. Voorbeelden hiervan zijn uitjes van de activiteitencommissie, een feest dat elk jaar in de Diesweek wordt georganiseerd en het jaarboek dat elk jaar uitkomt.

Organisatie en communicatie
Naast activiteiten heeft Het Gezelschap "Practische Studie" de studenten nog meer te bieden. De student kan zelf actief worden in het organiseren van de desbetreffende activiteiten. Dit is beslist een verrijking van zowel de organisatorische als communicatieve vaardigheden. Dat de Delftse student op technisch gebied uit de voeten kan, zal iedereen duidelijk zijn, dat hij of zij echter ook haar product kan verkopen kan alleen maar een verbetering zijn!

Sponsoren

  • Heijmans
  • LievenseCSO
  • Strukton Civiel
  • Fluor
  • Practische Studie
  • Ballast Nedam
  • Brunel
  • Dura Vermeer

Realisatie: verenigingenweb