Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Vragen en feedback

Binnen PS kun je op verschillende manieren je feedback geven op het onderwijs, wat wij enorm waarderen. Dit kunnen klachten, vragen, opmerkingen of complimenten zijn over het onderwijs.

Klachtenformulier (Complaint form)   Klachten- en Ideeënbox

Onderwijs Commissarissen

Het Gezelschap "Practische Studie" heeft twee onderwijscommissarissen die zich gedurende het hele jaar inzetten voor verbetering van het onderwijs van Civiele Techniek. Om dit te bewerkstelligen, nemen zij deel in raden en commissies waarin tevens docenten, de kwaliteitszorgmanager en de opleidingsdirecteur aanwezig zijn. Bij deze raden zorgt PS dat de mening van de studenten op het gebied van onderwijs goed vertegenwoordigd wordt. Verder begeleiden zij de onderwijscommissies waarover hieronder meer informatie te vinden is. Voordat het kwartaal begint is er een voorblok bespreking waar alle deadlines van de vakken naast elkaar worden gelegd om te kijken of er niks overlapt en worden de verbeterpunten van vorig jaar besproken. Na het kwartaal komen studenten, docenten, Kwaliteitszorg en de Opleidingsdirecteur samen om alle vakken te evalueren. Elk jaar schrijven de Onderwijs Commissarissen een Onderwijsbeleid om onderdelen vast te leggen waar zij dat jaar op willen focussen. 

Als je als student ergens ontevreden over bent kan je altijd langskomen bij de balie van PS, wij proberen je klacht dan op te lossen. Verder kan je mailen naar bachelor-ps@tudelft.nl of master-ps@tudelft.nl of het klachtenformulier invullen op de website.

Onderwijscommissies

Om zich in zetten voor de belangen van de student, is het voor de commissarissen onderwijs van groot belang te weten wat er allemaal speelt onder de studenten. Daarbij worden zij ondersteund door de onderwijscommissies van PS die, naast dat ze een makkelijk aanspreekpunt zijn voor andere studenten, alle vakken kritisch volgen. Aan het einde van de periode evalueren zij alle vakken en tentamens. Samen schrijven zij van elk vak een vakevaluatie die vervolgens tijdens een nablok bespreking worden besproken met de docenten en de afdeling Kwaliteitszorg. Hier worden verbeterpunten afgesproken voor het volgende jaar. De jaarcommissies zijn een belangrijk aanspreekpunt voor studenten en docenten. Dus mocht je zitten met een klacht, vraag of opmerking stap dan vooral af op iemand af van een jaarcommissie. Zij zullen je vaak goed kunnen helpen.

Onderwijs Feedback Groep

Om de respons en de hoeveelheid feedback op vakken te vergroten zijn in 128 de Onderwijs Feedback Groepen (OFG) opgericht. Dit is per jaarlaag een groep van circa 10 studenten die aan het begin van elke periode samen komt om de vakken in de afgelopen periode te evalueren. Onder het genot van een heerlijke lunch gaat deze groep studenten samen met de onderwijscommissie in discussie over de vakken. Alle geleverde input zal door de onderwijscommissie doorgespeeld worden naar de docenten om zo het onderwijs steeds verder te verbeteren. Ben jij oplettend, heb je een kritische blik en lijkt het jou leuk om je mede-studenten te vertegenwoordigen? Ben jij geïnteresseerd om in een van de OFG's deel te nemen? Geef je op via bachelor-ps@tudelft.nl of via de forms

De inputlunches vinden plaats op de volgende data:

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Q1 23 november 2022 24 november 2022 -
Q2 22 februari 2023 21 februari 2023 -
Q3 3 mei 2023 2 mei 2023 -
Q4 7 juni 2023 6 juni 2023 -

Partners