Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Bachelor

De bachelor Civiele Techniek aan de TU Delft bestaat uit 180 ECTS. In de eerste twee jaren bestaat ieder kwartaal uit een wiskunde vak van 3 punten, een natuurkunde vak van 5 punten, een toegepast vak van 5 punten en het vak bouwplaats van 2 punten. Hier is een overzicht van de vakken in de bachelor te vinden.

Na deze twee jaar volgt de minor. Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC. Hij staat gepland in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Een minor mag je helemaal zelf kiezen en ook bij andere studies of in het buitenland volgen. Ieder jaar wordt er een informatiemarkt georganiseerd waar je meer te weten kan komen over verschillende minors. Meer informatie over deze markt is hier te vinden. Er zijn twee soorten minors; een thematische minor en een vrije minor.

Thematische minor

Een thematische minor is een samenhangend pakket aan vakken welke een kleine mini-opleiding vormen. Er zullen studenten van verschillende studies te vinden zijn bij deze minors. Op deze manier wordt er gestreefd naar een interdisciplinair programma waar je ook leert van je mede studenten. Hier is het aanbod van de thematische minors te vinden. De TU Delft heeft ook een aantal samenwerkingen met Rotterdam en Leiden. Zijn reserveren in hun minors een aantal plekken voor TU Delft studenten. Meer informatie hier over is hier te vinden.

Vrije minor

Je kan je minor ook zelf invullen. Dit kan bijvoorbeeld practisch zijn als je wilt schakelen naar een andere master of als je ervaring wilt opdoen in het buitenland. Je plan moet vooraf goed worden gekeurd bij de examencommissie. Wees je er dus bewust van dat de voorbereidingen van een vrije minor veel tijd kosten. Er zijn vier mogelijkheden voor de samenstelling van een vrije minor:

  • Een samenhangend programma van vakken, verzorgd door de TU Delft en/of andere Nederlandse universiteiten op een derdejaars bachelor niveau.
  • Een thematische minor van een andere Nederlandse universiteit dan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE-samenwerking).
  • Vrije/vaste minor bij een bedrijf of bij een buitenlandse universiteit.
  • Schakelminor, neem hiervoor contact op met de betreffende contactpersoon.

Major

Na de minor volgen de specialisatievakken, ook wel keuzevakken genoemd. PS heeft hier een overzicht van gemaakt. Dit boekje is hieronder te downloaden.

Let op: wegens corona kan het zijn dat er nog enige aanpassingen worden gedaan aan de opbouw van het vak. Check aan het begin van de periode dus goed wat er van je wordt verwacht tijdens de periode.

Keuzevakken boekje

Bachelor Eindproject

Tot slot volgt het Bachelor Eindproject. Je voert hiervoor een onderzoek uit en werkt dit uit tot een rapport en geeft aan het einde een presentatie. Het eindwerk is 10 EC waard en wordt binnen één onderwijsperiode afgerond en individueel beoordeeld. PS heeft een startersboekje (hieronder te downloaden) gemaakt waar te vinden is wat je precies moet doen om te beginnen met je BEP. Onderwerpen hiervoor zijn te vinden op de BrightSpace pagina met vakcode CTB3000. Je mag ook zelf een onderwerp bedenken en voorleggen bij de begeleiders. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over wat er allemaal van je wordt verwacht. Mocht je tijdens je BEP een rapport in nette stijl willen afleveren. Klik dan hieronder voor het documentje dat gebruikt wordt voor de LaTeX-cursus!

BEP startersboekje

LaTeX-cursus

Studieplanning

Ben jij net begonnen aan je tweede jaar? En moet jij nog wat vakken uit het eerste jaar herkansen? Dan zit jij misschien ook in de knoop met de studieplanning van je Bachelor.

Dan is deze nieuwe tool voor jou misschien de oplossing! Met dit practische Excelsheet kan jij een planning maken voor de komende twee of drie jaar. Zo zorg je ervoor dat je al je periodes zo efficiënt mogelijk kan indelen.

Onderstaand kan je de nieuwe tool downloaden. Hierin vind je een schema waar je kan invullen welke vakken je in welke periode wilt doen. Je ziet ook meteen hoeveel punten je dan in die periode gaat halen en je kan de vakken afvinken als je ze gehaald hebt. Ook kan je onderaan zien welke vakken je nog allemaal moet doen.
Vul dit schema in en je hebt een mooi overzicht van wanneer je welke vakken zult gaan doen!

Studieplanning tool

Partners