Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Info

Het Gezelschap “Practische Studie”, in het vervolg PS genoemd, tracht scholieren meer duidelijkheid te geven in het vakgebied Civiele Techniek. Door middel van een wereldrecord wilt PS Civiele Techniek onder de aandacht brengen. Heel veel verschillende facetten, die normaal gesproken in een echt civiel project terugkomen, zitten ook in dit project. Hierbij kunt u denken aan alle voorbereidingen maar ook aan het bouwen zelf. Het is de bedoeling dat er een brug komt met de grootste overspanning ter wereld, namelijk meer dan 30 meter. Het wereldrecord Krattenbrug Bouwen is de afgelopen 10 jaar al meerder keren gewisseld tussen de TU Delft en de TU Eindhoven. Dit jaar wordt dit uitgevoerd door een groep van 10 studenten, bestaande uit 4 master en 6 bachelor studenten. Zij doen dit onder de naam APEX. 

De studie Civiele Techniek is een van de breedste en meest veelzijdige studies aan de TU Delft. Door de combinatie van water, transport & bouw is de inhoud van de bachelor zeer groot, maar bieden de mastertracks daarentegen een specialistische diepgang die over de gehele wereld zeer gewild is. De keuze om deze studie te volgen is dan ook vanuit verschillende overwegingen te nemen en maakt het tegelijkertijd belangrijk voor de student om zich goed in te lezen wat het inhoud om te kiezen voor een Civiel Ingenieur.

Meer informatie over de commissie is te vinden onder 'OVER ONS'

In de onderstaande pagina's is alles te vinden over de wereldrecord poging en over de invulling van dit evenment.

Partners