Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Thema

Mobiel Civiel: reizen in de toekomst.

Ter land ter zee of door de lucht, mensen reizen meer en meer. Voor werk, plezier of school is men sinds de komst van trein, auto en het vliegtuig de afgelopen jaren meer en meer gaan reizen, met allerlei positieve effecten tot gevolg. Zo kan je zelfs je famillie zien als ze op een ander land of zelfs continent wonen, is het mogelijk om te werken in het buitenland en kan je bovendien binnen een dag in het meest tropische vakantieoord zitten. Maar met welk gevolg?

De transportsector (personen en vrachtvervoer) is bij elkaar verantwoordelijk voor ruim twintig procent van de broeikasgasuitstoot en dus is er een drastische omslag nodig. Maar hoe zal dit eruit zien? Moeten we met z’n allen massaal investeren in betere treinverbindingen of kan de luchtvaartsector verduurzamen? Wat zijn de ontwikkelingen in andere landen? Zijn er eventueel nog andere alternatieven zoals bijvoorbeeld de Hyperloop? Dit zijn vragen die worden gesteld en wellicht beantwoord. De bedoeling van het symposium is om een beeld te geven van de huidige stand van zaken wat betreft de transportsector en een perspectief te bieden voor de toekomst.