Thema

Stad van de Toekomst
Singapore als blauwdruk?

In steden waar steeds meer mensen dichter op elkaar leven en vervoersverbindingen dichtslibben, liggen uitdagingen voor de civiele wereld voor het oprapen. Op het gebied van bouw vraagt de huidige woningnood om effectief en duurzaam bouwen. Daarnaast kan de aanleg van infrastructuur en ov-verbindingen de bereikbaarheid op peil houden en is het nodig om te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Bovendien zijn veilig drinkwater en een strijd tegen de stijgende zeespiegel verschillende uitdagingen waar we op het gebied van water mee te maken hebben.

Ziet de Randstad over 50 jaar, naar voorbeeld van Singapore, eruit als één superstad? Hoe houden we de stad van de toekomst leefbaar? En hoe kan de civiel ingenieur van de toekomst daaraan bijdragen? Het doel van het Symposium is om studenten, bedrijven en overheid samen over deze vraagstukken te laten nadenken, want het stedelijk leven van later wordt nu ontworpen en daarbij is de civieler aan zet.

 

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb