Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Dagvoorzitter

De dagvoorzitter voor het symposium zal niemand minder zijn dan Karin Sluis. TU Delft Alumnus van het Jaar 2021 en voormalig directeur van Witteveen+Bos. 

Karin Sluis studeerde Civiele Techniek en specialiseerde in de Waterbouwkunde. Na haar afstuderen in 1989 trad ze in dienst bij Witteveen+Bos als specialist stedelijke waterhuishouding. In de loop der jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij het internationaal advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw; in 2013 werd ze er algemeen directeur. Ook in die rol was ze nog dagelijks hands-on betrokken bij projecten, zoals gebruikelijk in het bedrijf waarvan de aandelen in handen van de gezamenlijke werknemers zijn. Zo was Sluis als projectdirecteur verantwoordelijk voor de werkzaamheden die Witteveen+Bos uitvoert voor de grootscheepse vernieuwing van de Afsluitdijk. 

Partners