Casussen

Tijdens het symposium volgen deelnemers een casus. De verschillende casussen zijn hieronder beschreven: 

Gemeente Rotterdam

Inhoud casus
Rotterdam heeft sterk behoefte aan een nieuwe oeververbinding om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. In deze casus onderzoek je de mogelijke impact die dit heeft op Rotterdam. Uiteraard is een verbinding van belang voor functionele zaken zoals beter openbaar vervoer, kortere fietsverbindingen, verbeteren netwerk autoverkeer, voorkomen sluipverkeer, verkeersveiligheid, etc. Maar Rotterdam wil ook een verbinding die bijdraagt aan de kwaliteit van de stad, niet alleen aan de kwaliteit van het verkeer. Aan verbetering van welke stedelijke kwaliteiten zou de verbinding bij kunnen dragen? En wat levert zo’n oeververbinding als maatschappelijke waarde op? Hoeveel hebben we over voor deze stedelijke kwaliteit en maatschappelijke verbetering? Hierbij spelen ook nog eens veel belangen van verschillende stakeholders zoals de wethouders en hun ambities, ’t Rijk en natuurlijk de burgers!

Opzet casus
Na introductie en toelichting casus gaan de studenten in groepjes een aantal aspecten verkennen, deze prioriteren en hun bevindingen delen als advies aan de wethouders. 

Arcadis

Het Programmabureau RijswijkBuiten realiseert tussen Delft en Rijswijk 1 van de grootste en meest  duurzame woningbouwlocaties van Nederland. In totaal moeten hier de komende jaren circa 3400 woningen gerealiseerd worden. Arcadis verzorgt al bijna 4 jaar de plannen voor het bouw- en woonrijp maken waaronder ook een aantal bijzondere kunstwerken.

Behalve woningbouw worden er ook verschillenden scholen gerealiseerd. Recent is een school opgeleverd in deelgebied Sion die tevens als drager voor een nog te realiseren burg over de Beatrixlaan moet gaan dienen. Als onderdeel van het gebouw is een trappartij opgenomen die dienst gaat doen als opgang naar deze brug. Echter moet er ook een voorziening komen voor mensen die niet de trap kunnen nemen, om bij de brug uit te komen.

Tijdens deze casus ga je een oplossing bedenken hoe mensen die niet de trap kunnen gebruiken vanaf maaiveld niveau bij de brug kunnen komen. 

DEME Tideway

With the investment in a new container terminal in Tuas, Singapore is investing as a global maritime player in new port infrastructure to maintain the world’s number 1 position in the future. The Tuas container terminal is of decisive importance in the realization of the so-called "Next Generation Port Vision" of Singapore. Under phase 1 of the Tuas project, 21 deepwater mooring sites (each 400 m long) will be realized with a total container capacity of 20 million TEUs per year. Once fully completed, the entire port of the future will have a capacity of 65 million TEUs.

Together with the Joint Venture partners, DEME has been designated to carry out the land reclamation and related works for the project, such as construction of quay walls with 222 caissons of each 28 m high, which makes these caissons the highest/largest in the world. Furthermore, constructing the quay wall also includes installing a bottom protection.

During this case the students get the opportunity to think about the bottom protection next to the caissons. Why is bottom protection needed? What options are there? What are their pros and cons? Are there any risks? How should you design this? What are the project-specific requirements? Has ecology, safety, costs, logistics been taken into account? The students will consider these questions during the case, because a good technical design is often not enough to win a project.

PWNT

 

Globally drinking water sources are under pressure. In many places there is unintended closure of the water cycle. This means that the waste water treatment plant (wwtp) effluent with all its threats end up in drinking water purifications that are not designed for this. Impact on sources, such as climate change and high population density e.g. in Singapore, make the reuse of wwtp effluent for drinking water preparation worth considering.

Singapores ambition for many years has been to become less dependent on water supplies from Malesia. To achieve this, Singapores Public Utility Board (PUB), executes a nationwide vision on water management. Water treatment and re-use of waste water treatment plant effluent is an important aspect of that vision. Since 2010, PUB and PWNT, embarked on a project regarding the upgrade of PUB’s drinking water treatment plant. This treatment involved the implementation of the combination of ozonation followed by ceramic microfiltration.

PWN Water Supply Company North-Holland’s major source for drinking water production is the eutrophic and polluted IJssel Lake in The Netherlands. Upstream discharges from for instance industry, wastewater treatment plants, agriculture, urged PWN to implement multi barriers in her drinking water plants.

This case study is about how to make high-end reuse in the context of North Holland justifiable, technologically feasible and socially acceptable. Aspects as relevant water quality parameters, waste streams such as sludge and concentrate and energy consumption as well as defining a target quality that meets legal requirements, are to be addressed in this effort.

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb