Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Minor

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC. Hij staat gepland in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Een minor mag je helemaal zelf kiezen en ook bij andere studies of in het buitenland volgen. Ieder jaar wordt er een informatiemarkt georganiseerd waar je meer te weten kan komen over verschillende minors. Meer informatie over minors is hier te vinden. Er zijn twee soorten minors: een thematische minor en een vrije minor.

Thematische minor
Een thematische minor is een samenhangend pakket aan vakken welke een kleine mini-opleiding vormen. Er zullen studenten van verschillende studies te vinden zijn bij deze minors. Op deze manier wordt er gestreefd naar een interdisciplinair programma waar je ook leert van je mede studenten. Hier is het aanbod van de thematische minors te vinden. De TU Delft heeft ook een aantal samenwerkingen met Rotterdam en Leiden. Zijn reserveren in hun minors een aantal plekken voor TU Delft studenten. Meer informatie hier over is hier te vinden.

Vrije minor

Je kan je minor ook zelf invullen. Dit kan bijvoorbeeld practisch zijn als je wilt schakelen naar een andere master of als je ervaring wilt opdoen in het buitenland. Je plan moet vooraf goed worden gekeurd bij de examencommissie. Wees je er dus bewust van dat de voorbereidingen van een vrije minor veel tijd kosten. Er zijn vier mogelijkheden voor de samenstelling van een vrije minor:

  • Een samenhangend programma van vakken, verzorgd door de TU Delft en/of andere Nederlandse universiteiten op een derdejaars bachelor niveau.
  • Een thematische minor van een andere Nederlandse universiteit dan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE-samenwerking).
  • Vrije/vaste minor bij een buitenlandse universiteit.
  • Schakelminor, neem hiervoor contact op met de betreffende contactpersoon.

Partners