Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Civiele Bedrijvendagen 2023

Fugro

Adviesbureau

Fugro

Fugro is wereldwijd de toonaangevende Geo-data specialist. We verzamelen en analyseren uitgebreide informatie over de aarde en de daarop gebouwde constructies. Door geïntegreerde data-acquisitie, analyse en advies, maken we met Geo-data inzichtelijk wat nodig is om onze klanten te helpen hun assets op een veilige, duurzame en efficiënte manier te ontwerpen, bouwen en exploiteren.

We leven in een tijd van ingrijpende en steeds snellere veranderingen. Bevolkingsgroei en verstedelijking in combinatie met de noodzaak tot decarbonisatie dwingen ons tot hogere uitgaven aan hernieuwbare energie, elektriciteitsnetten en infrastructuur in het algemeen. Zelfs bij een succesvolle transitie naar groene energie leidt klimaatverandering naar verwachting tot zeespiegelstijging en extreem weer. Dat vereist aandacht voor het beheer van kustgebieden en bescherming tegen overstromingen. Daarom wordt de strategie van onze onderneming – met 10.000 medewerkers in 57 landen – om de wereld veilig en leefbaar te maken, steeds relevanter: geografische gegevens zijn essentieel voor een veilige en duurzame ontwikkeling en exploitatie van de assets van onze klanten. Met onze toonaangevende marktpositie, mondiale aanwezigheid, veelzijdige assets, gespecialiseerde medewerkers, innovatieve digitale oplossingen en ons veerkrachtige bedrijfsmodel zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van deze kansen en ons te blijven richten op verschillende markten.

Klimaatadaptatie, energietransitie en verstedelijking zullen de komende decennia leiden tot een toenemende – en andere – vraag naar energie, water, gebouwen, industriële installaties en infrastructuur. Daarnaast verandert de technologie sneller dan ooit. Dit heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijfstakken en biedt nieuwe mogelijkheden voor andere, effectievere werkwijzen.

Deze wereldwijde trends leiden ook tot enorme uitdagingen binnen de energie-, infrastructuur- en watersector. Daarom draait de toekomst niet alleen om meer, maar juist ook om beter. Om de problemen van morgen met succes te kunnen aanpakken moeten de energiemix, infrastructuur en gebouwde omgeving zich blijven ontwikkelen.

Fugro: Together we create a safe and liveable world.

Algemene Informatie:

Specialisaties -
Werkgebied Internationaal
Aantal vestigingen -
Aantal werknemers 9.000
Omzet -
Mogelijkheden voor Afstudeerders
Starters

Meer interesse? Neem contact op:

Bijbehorende activiteiten

Partners