Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Digitale lunchlezing DEME-Group

DEME is reeds jarenlang een toonaangevend baggerbedrijf. De afgelopen 
decennia hebben zij aangetoond dat zij nog veel meer zijn dan dat. Hun doel? Een volledige oplossing bieden op vlak van marine engineering. Om dit te 
kunnen bieden, hebben ze onder andere DEME Offshore, Dimco (infra) en een milieutak opgericht. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3f56beca2af3451ebeb8d9da525e8676%40thread.tacv2

Partners