Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Civiele Bedrijvendagen 2023

11 Mei | Carrière Scans

ENGLISH SCROLL DOWN

JOUW CARRIÈRE SCAN

“In 15 minuten een stap verder in je carrière!”

“Wat kan ik tijdens mijn studie doen om aan mijn cv te bouwen?”, “Hoe vind ik mijn droomstage?”, “Hoe kies ik welke master ik ga doen?”, of “Bij welk bedrijf wil ik na mijn studie werken?”.

Tijdens je studie zijn dit onderwerpen waar je een keuze in moet maken. En dat is niet eenvoudig!

Daarom bieden wij jou tijdens de Civiele Bedrijvendagen de kans om over dit soort carrièrevragen te sparren met een loopbaanexpert. Enginear staat dagelijks in contact met jonge ingenieurs en begeleidt hen bij de overgang van studie naar de arbeidsmarkt. Jij kiest van tevoren zelf waar je het tijdens het gesprek over wilt hebben.

Mijn cv
Tijdens een interactief gesprek kijk je samen naar hoe je tijdens de studie aan jouw cv kan bouwen en krijg jij inzicht in hoe bedrijven naar jouw cv kijken. Tevens krijg jij een uitgebreide hand-out met algemene tips over het maken van een professioneel cv en persoonlijke feedback op jouw ingestuurde cv.

Masterkeuze
We kunnen ons voorstellen dat je twijfelt over de juiste masterkeuze gezien de vele mogelijkheden binnen jouw vakgebied. Wij helpen je inzichtelijk te maken welke master het best past bij jouw ambities en interesses en maken hierbij de koppeling naar de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt
Hoe maak je de juiste keuze voor jouw eerste stage of (bij)baan? Je hebt een studie gedaan waarmee je verschillende mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt. Deze keuzemogelijkheid is enerzijds fijn, maar aan de andere kant brengt het ook de verantwoordelijkheid met zich mee om een bewuste keuze te maken. Spar met een onafhankelijke loopbaanadviseur over jouw persoonlijke stijl, drijfveren en motivatie en krijg inzicht in welke functies, organisaties en projectfasen daar het best bij passen.

Schrijf je hieronder in voor een 15-minuten gesprek op donderdag 11 mei. Je kunt aangeven welk tijdstip jouw voorkeur heeft en maak een keuze waar je het tijdens het gesprek over wilt hebben. Laat je cv achter zodat wij het gesprek goed kunnen voorbereiden en jou in die korte tijd waardevol advies kunnen geven.

Attentie: Deze activiteit heeft een capaciteitslimiet. Als deze capacitiet is bereikt komt u bij het bestellen van een ticket op de reservelijst te staan. U krijgt uiterlijk 24 uur van te voren een email over of deelname nog mogelijk is.

 

 

YOUR CAREER SCAN

“A step further in your career in 15 minutes!”

“What can I do during my studies to build my CV?”, “How do I find my dream internship?”, “How do I choose which master's program to follow?”, or “Which company do I want to work for after my studies? ”.

During your studies, these are questions that you have to choose an answer for, and that is not easy!

That is why we offer you the opportunity during the Civil Business Days to discuss these kinds of career questions with a career expert. Enginear is in daily contact with young engineers and guides them through the transition from study to the labor market. You choose in advance what you want to talk about during the conversation.

My resume
During an interactive conversation, you will look together at how you can build your CV during your studies and you will gain insight into how companies view your CV. You will also receive an extensive handout with general tips on creating a professional resume and personal feedback on your submitted resume.

Master choice
We can imagine that you have doubts about the right Master's choice given the many possibilities within your field. We help you to clarify which Master's program best suits your ambitions and interests and make the link to the current situation on the labor market.

The labor market
How do you make the right choice for your first internship or job? You have completed a study that gives you various options on the labor market. This option is nice on the one hand, but on the other hand it also entails the responsibility to make a conscious choice. Spar with an independent career advisor about your personal style, motives and motivation and gain insight into which functions, organizations and project phases best suit them.

Sign up below for a 15-minute conversation on Thursday 11 May. You can indicate which time you prefer and choose what you want to talk about during the conversation. Leave your resume so that we can prepare the interview well and give you valuable advice in that short time.

Attention: This activity has a capacity limit. If this capacity has been reached you will be placed on a waiting list. You will receive an email at least 24 hours in advance about whether participation is still possible.

Partners