Locatie De Bouwcampus

De locatie van het civiel symposium 2017 zal zijn:

De Bouwcampus dient als ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstituten en overheidsorganisaties om tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Het is een verbindend netwerk tussen partijen uit de bouwsector en stimuleert het samenwerken aan vraagstukken uit woningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur en openbare ruimte.

"Een van de opgaven die er ligt is om op een andere manier naar de vervanging van natte kunstwerken te kijken, zoals de verouderde stuwen in de Maas. Andere opgaven zijn bijvoorbeeld het toekomstbestendig maken van woningen en gebouwen en kwalitatief verbeteren van het bouwproces. De Bouwcampus biedt partijen de ruimte om samen te experimenteren en op andere manieren naar de maatschappelijke vraagstukken te kijken," aldus De Bouwcampus.  

De vijf kernwaarden die De Bouwcampus hanteert zijn dienstbaar leidend, samenwerkend, experimenterend, open en energiek.

Op 17 oktober 2017 bent u allen van harte welkom op de Van Der Burghweg 1 bij de bouwcampus voor het civiel symposium "De wederopbouw met pensioen?"

Meer informatie over de bouwcampus en aangesloten partijen kunt u hier vinden.

Adres:

Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Postbus 227
2600 AE Delft

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb