Wagemaker

De wederopbouw met pensioen? In de visie van Wagemaker is deze hoofdvraag van het symposium onder te verdelen in twee deelvragen:

  • Zijn de kunstwerken, gebouwd door onze grootouders, constructief veilig genoeg om in stand te worden gehouden door ons en onze kinderen?
  • Hoe kunnen we de kunstwerken vervolgens maatschappelijk verantwoord in stand houden én de veiligheid borgen?

Tijdens de lezing gaat Wagemaker in op de constructieve veiligheid van kunstwerken, hoe dit getoetst en geborgd wordt en op welke manieren de technische levensduur verlengd kan worden. Dit alles op een maatschappelijk verantwoorde manier, waarin we de waarde die de omgeving aan het kunstwerk toekent meenemen in de afweging om een kunstwerk in stand te houden, te slopen, te renoveren of te vervangen. Elk van deze maatregelen heeft zijn voor- en nadelen, op het gebied van onder meer prestatie, budget, risico’s en functionaliteit. Wat is dan de beste investering op de langere termijn, gelet op de bovenstaande twee deelvragen? Om deze afweging te kunnen maken gebruikt Wagemaker het Prioriteringsmodel Assetmanagement, afgekort PRIMA.

Wagemaker adviseert gemeenten, waterschappen en provincies op het gebied van constructieve veiligheid en asset management. Tijdens de lezing zullen voorbeeldprojecten voorbij komen, waarin de constructieve veiligheid is beoordeeld van kunstwerken onder verschillende condities en met verschillende budgetten en ambities. Een geheel eigen, praktische en innovatieve visie op asset management!

Klinkt dit als een interessant onderwerp en wil je meer weten over dit model en de technische toepassing hiervan? Schrijf je dan hier in voor het symposium en deze lezing van Wagemaker!

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb