Inleidende lezing RWS

Van spandoek naar applaus. Sociaal intelligent handelen in een bestuurlijk en politieke speelveld

Een veiliger en leefbaarder rivierengebied, met deze dubbeldoelstelling heeft Ruimte voor de Rivier op ruim 30 plaatsen onze rivieren meer ruimte gegeven. Van 2006 tot 2013 was Ingwer de Boer hoofdingenieur-directeur van het programma Ruimte voor de Rivier. Hij onderhandelde met zes provincies, 30 gemeenten en 8 waterschappen over het meer ruimte geven aan de rivier. De regionale overheden waren enthousiast, want op deze manier konden ze het gebied een nieuwe impuls geven. Dit had natuurlijke grote gevolgen voor sommige bewoners van het rivierengebied. Het slopen van een huis of een gebied betekende een persoonlijk drama. Binnen Ruimte voor de Rivier is veel aandacht besteed aan deze mensen. Ook moesten alle maatregelen op tijd en binnen budget worden uitgevoerd. Wat gelukt is! Ruimte voor de Rivier was tenslotte een Groot Project en werd door de Tweede Kamer gevolgd in het doen en laten. Trots is dhr. De Boer op maatregelen als bijvoorbeeld de Overdiepse Polder, waar een burgerinitiatief tot een nieuwe toepassing van een eeuwenoude woonwijze -het wonen op terpen- leidde.

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb