Dagvoorzitter ir. Tjerk Zitman

Met trots presenteren wij de dagvoorzitter voor het civiel symposium 2018:

ir. Tjerk Zitman

Mijn opleiding in de civiele techniek aan de TUD heb ik in 1985 afgerond (vloeistofmechanica). De laatste jaren van deze opleiding heb ik gecombineerd met werk in software-ontwikkeling. Daarna heb ik ongeveer negen jaar gewerkt bij het Waterloopkundig Laboratorium (later opgegaan in het huidige Deltares).

In 1994 heb ik een overstap gemaakt naar Witteveen+Bos, waar ik na drie jaar het voortouw heb genomen in een nieuwe onderafdeling Hydrodynamica, Morfologie en Risicoanalyse. In projecten in Europa, Azië en het Midden Oosten, hielden we ons bezig met waterbeweging, morfologie en het toepassen van probabilistische technieken in ontwerp-optimalisatie. Tijdens een detachering bij Tunnel Engineering Consultants (TEC) heb ik onder meer een probabilistisch beslismodel ontwikkeld voor het transport over zee van elementen van de Wijkertunnel. Dit model was het eerste in z’n soort en heeft indertijd een voorbeeld-status verworven. Medio 1998 ben ik junior partner geworden bij Witteveen+Bos.

Sinds 2000 werk ik bij de TUD, afdeling Waterbouwkunde, waar ik sinds de splitsing in een Bachelor en een Master opleiding tot 2014 de Bachelor Eindprojecten voor deze afdeling heb verzorgd en sinds 2005 verantwoordelijk ben voor het vak 2ejaars vak Waterbouwkunde.

In de periode 2014-2017 was ik tevens coördinator van het MSc-curriculum Waterbouwkunde. Mijn onderzoek gaat over de natuurlijke dynamiek van estuaria. De combinatie van geavanceerde modellen voor de beschrijving van niet-lineaire processen en analytische modellen voor geïdealiseerde condities vormt daarbij een belangrijke basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten.

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb