Sweco

 

In de vorige eeuw zijn, met name in de jaren ’30, grote aantallen schutsluizen aangelegd. In toenemende mate zijn deze objecten toe aan renovatie of vervanging. Door de grote verscheidenheid aan type schutsluizen hebben beheerders te maken met een grote diversiteit aan oplossingen voor vergelijkbare problemen.
 
De vervangingsopgave die is ontstaan voor schutsluizen is voor Rijkswaterstaat reden om het innovatieproject MultiWaterWerk op te zetten. Het doel van deze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is het verlagen van de aanleg- en onderhoudskosten van schutsluizen door te kijken naar innovatieve oplossingen die meerdere malen toepasbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn standaardisatie van specifieke onderdelen en modulair bouwen, waardoor beheer en onderhoud in de toekomst efficiënter kan worden uitgevoerd en bovendien schaalvoordeel kan opleveren. Hierbij is een goede balans tussen standaardisatie, innovatie en marktwerking vereist. Welke elementen kunnen gestandaardiseerd worden en waar krijgt de markt juist de vrijheid?
 
In 2050 zijn naar verwachting 37 sluizen aan het eind van hun levensduur en 15 sluizen kampen met een capaciteitstekort. Sweco heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de belangrijkste gegevens van deze sluizen geïnventariseerd. Om deze gegevens duidelijk inzichtelijk te maken heeft Sweco het Sluizenboekje opgesteld. Daarnaast zijn de gegevens verwerkt in de digitale WebGIS-omgeving GeoWeb. Het project MultiWaterWerk zal vanuit deze basis verder werken aan de optimalisatie van de sluizen in beheer van Rijkswaterstaat. Ben jij benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk gaat?
 
Schrijf je dan hier in voor deze case!

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb