Dura Vermeer

Aannemerscombinatie Parkway6, bestaande uit Dura Vermeer Groep NV en Besix Group SA, verbreedt in opdracht van Rijkswaterstaat de A6 in Almere. De A6 wordt verbreed van 2 x 2 rijstroken, naar 4 x 2 rijstroken. Er worden 8 nieuwe viaducten gebouwd en 5 bestaande viaducten worden verbreed. Ook wordt het onderliggend wegennet aangepast, met name in het gebied Weerwater.
 
Verlaging A6 in het Weerwatergebied
Het project A6 Almere betreft een uitbreiding naar 4 rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6 naar maaiveldniveau en leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee maken we ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.
Rijkswaterstaat kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het consortium in dit derde DBFM-contract van het programma SAA.
 
Schiphol-Amsterdam-Almere
Het project A6 Almere is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidmaatregelen.

 

Dura Vermeer zal in de casus hun plan uitdragen, maar ook een ontwerpuitdaging creëren voor de aanwezige studenten. Op 17 oktober is het mogelijk deze boeiende casus bij te wonen. Geef een voorkeur voor deze casus op bij de inschrijving!

Sponsoren

    Realisatie: verenigingenweb