Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Wat houdt ons symposium in?

02/09/2020

Op 26 november zal het jaarlijkse symposium plaatsvinden. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Volgens de Van Dale is een symposium het volgende:
sym·po·si·um (het; o; meervoud: symposia, symposiums)
1. wetenschappelijke bijeenkomst

Maar volgens ons houdt een symposium het volgende in:

In de collegezalen leer je vooral rekenen en mis je af en toe de connectie met de praktijk. 
Het symposium zal in het teken staan van een thema en de gehele middag duren. Tijdens de ochtend of middag zal je door verschillende onderdelen een duidelijker beeld krijgen van de civiele wereld. 

Deze verschillende onderdelen zullen bestaan uit een lezing, een lunch, verschillende casussen, een interactief debat en een collegetour. Dit alles zal begeleid worden door een dagvoorzitter die deze onderdelen zal inleiden en begeleiden. "Wat houden deze onderdelen dan allemaal in?":

Lezing

Een lezing duurt vaak om en nabij drie kwartier. Hierbij zal een spreker een verhaal houden over een onderwerp dat gerelateerd is aan het thema. Vragen die opkomen tijdens het horen van de lezing kunnen aan de spreker op verschillende momenten gesteld worden. Hierdoor kan een lezing interactief zijn. 

Lunch

In verband met de veiligheid en gezondheid van iedereen zal de lunch dit jaar verzorgd worden in lunch 'tasjes'. Iedereen die 's ochtends komt kan deze lunch op eigen gelegenheid, na afsluiting van het ochtenprogramma, nuttigen. Iedereen die 's middags komt kan genieten van de lunch tijdens de openingslezing.

Casus

Op ons symposium zijn er drie casusonderwerpen waar je een voorkeur naar kan uitspreken. Deze drie onderwerpen slaan op de verschillende onderdelen van de civiele techniek, denk hierbij aan bouw, transport en water. Vaak duurt een casus anderhalf uur en werk je op verschillende manieren samen met andere deelnemers. 
Tijdens een casus ga je aan de slag met een probleemstelling die voorgeleid wordt door iemand uit het bedrijfsleven. 

Debat

Het debat zal in teken staan van ons thema en worden begeleid door onze dagvoorzitter. Vanuit verschillende invalshoeken zal er gekeken worden naar de stellingen die de debatdeelnemers voor hun kiezen krijgen. De stellingen zullen uiteindelijk een antwoord geven op de vraag die voortkomt uit ons thema. Symposium deelnemers kunnen ook actief meedoen aan dit debat die anderhalf uur duurt. 

Wij hopen jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Als dit niet zo is kan je ons altijd een berichtje sturen. Het thema en de locatie zullen bekend worden gemaakt  in de loop van september. 

Graag zien we jullie op het symposium! 

Partners