Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Rechten en Plichten

BSA | OER en UR | Examencommissie | Harde Knip | Fraude

BSA

In 2009/2010 is het BSA voor het eerst ingevoerd. Het bindend studieadvies houdt in dat studenten een aantal ECTS moeten halen in het eerste jaar om verder te mogen gaan met hun studie. In 2009 bedroeg het BSA nog 30 ECTS, in 2012/2013 is dit opgehoogd naar 45 ECTS. Het doel van het BSA is met name voorkomen dat mensen de verkeerde studie kiezen en heel lang over hun studie doen. De TU Delft zou graag zien dat het percentage studenten dat in vier jaar hun bachelor haalt, omhoog gaat. Wanneer je vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat bent om het BSA te halen, neem dan contact op met de studieadviseurs om te kijken of je recht hebt op uitstel. Meer informatie is te vinden op deze website.

OER en UR

De OER (onderwijs- en examenregeling) en de UR (uitvoeringsregeling) zijn de “wetten” van de opleiding. Ze worden elk jaar opnieuw vastgesteld en stellen regels waar de opleiding zich aan moet houden. In de OER staan de algemene regels en doelen vastgelegd. Dit gaat onder andere over de eindtermen van de opleiding, het BSA, en regels rondom tentamens. In de UR worden zaken, genoemd in de OER, verder gespecificeerd. De documenten zijn hier online te vinden.

Examencommissie

De Examencommissie stelt onder meer de examenuitslagen vast, behandelt individuele aanvragen tot inschaling in de studie (o.a. vrijstellingen) en treedt op als intermediair in geschillen tussen de student en docent. Bij de examencommissie kan je ook terecht als je een aanvraag tot BSA uitstel wilt doen. Een verzoek aan de examencommissie kan ingediend worden door middel van een formulier op de studentenportal. Als je overweegt om een aanvraag of een bezwaar in te dienen, neem dan eerst contact op met de studieadviseur.

Harde Knip

De Harde Knip is ingevoerd in 2010 en houdt in dat studenten hun bachelor volledig afgerond moeten hebben voordat ze aan hun master mogen beginnen. Sinds 2012 is de Harde Knip wettelijk verplicht op alle universiteiten in Nederland. De Harde Knip heeft twee doelen; (1) het stimuleren van studenten om hun bachelor sneller af te ronden, en (2) het aanmoedigen van studenten om hun master als een op zichzelf staande opleiding te zien en daardoor een bewustere keuze voor een master te maken.

Het is dus alleen mogelijk te starten met een masteropleiding indien je aan alle ingangseisen voldoet. Dus, in ieder geval een volledig bachelor diploma, maar bijvoorbeeld soms ook nog een afgerond schakelprogramma, of bijvoorbeeld Engels op VWO niveau. Terwijl je als student op de goedkeuring van je bachelor wacht, mag je je al wel inschrijven als masterstudent en beginnen met het volgen van mastervakken. Je mag pas mastertentamens maken als je bachelor is goedgekeurd, wat geregeld wordt via dit formulier.

Heb je nog vragen over de Harde Knip, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Fraude

Fraude is een veelbesproken onderwerp. Het is erg belangrijk dat alle studenten goed op de hoogte zijn van wat precies fraude is en wat niet. Fraude wordt absoluut niet getolereerd en is zeer schadelijk voor de academische vorming. Er zijn verschillende vormen van fraude; van het afkijken op een tentamen tot het kopiëren van teksten van het internet. Laat je er niet toe verleiden en weerhoud anderen hiervan.

Wist je bijvoorbeeld dat wanneer iemand "meelift" in jouw projectgroep dit ook onder fraude valt? En wist je dat je deze persoon anoniem kan aangeven zodat het meeliften op jouw werk stopt? Wanneer je iemand verdenkt van fraude kan je dit melden bij de opleidingsdirecteur Tjerk Zitman of bij de studieadviseurs. Dit kan je ook anoniem.

Partners