Onderwijskwaliteit

De faculteit houdt de kwaliteit van het onderwijs en de afzonderlijke vakken in de gaten en probeert deze te verbeteren. PS draagt hieraan bij door input te leveren over vakken en met klachten naar de docenten of de afdeling Kwaliteitszorg te stappen. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken worden onder andere EvaSys-enquêtes, evaluaties van de jaarcommissies en voor- en nablokbesprekingen gebruikt.

Onderwijscommissarissen
Jaarcommissies
Evaluaties van de vakken (EvaSys)
Evaluaties van de jaarcommissies
Voor- en nablokbesprekingen
Input / Klachten

Onderwijscommissarissen

Het Gezelschap "Practische Studie" heeft twee onderwijscommissarissen die zich gedurende het hele jaar inzetten voor verbetering van het onderwijs aan de faculteit Civiele Techniek. Om dit te bewerkstelligen, nemen zij deel in raden en commissies waarin tevens docenten, de kwaliteitszorgmanager en de opleidingsdirecteur aanwezig zijn. Bij deze raden zorgt PS dat de mening van de studenten op het gebied van onderwijs goed gerepresenteerd wordt. De taken van de commissarissen onderwijs zijn onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Uiteraard zal per jaar de nadruk liggen op andere aspecten, wat afhankelijk is van het beleid van het bestuur.

Een van de hoofdtaken van de commissarissen onderwijs is het doorspelen van informatie aan de studenten. Indien er nieuwe regelgevingen, plannen en besluiten zijn zorgt PS ervoor dat deze informatie bij de studenten terechtkomt. Enkele voorbeelden daarvan zijn het organiseren van voorlichtingen en het leveren van oefenmateriaal als up-to-date tentamenbundels. Daarnaast probeert PS te stimuleren dat de faculteit goed communiceert naar de studenten als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

Studenten kunnen bij PS altijd terecht voor klachten en opmerkingen. Uiteraard is een van de belangrijkste taken van de commissarissen onderwijs het doorspelen van deze klachten. PS doet altijd haar best de student te vertegenwoordigen. Het curriculum van het bachelor, maar tevens het master programma van het vakgebied Civiele Techniek zijn redelijk druk. Er worden wekelijks vele colleges gegeven die elkaar zo nu en dan zouden kunnen overlappen. Elk semester controleert PS de college- en tentamenroosters op volledigheid en studeerbaarheid.

Daarnaast evalueren de onderwijscommissarissen in samenwerking met de faculteit alle vakken in voor- en nablokbesprekingen. Voorafgaand aan elk kwartaal worden de vakken per leerjaar besproken met de docenten, opleidingsdirecteur en kwaliteitszorgmanager. Zo controleren we of de vakken elkaar niet in de weg zitten met tussentoetsen en het kwartaal studeerbaar is voor studenten. Na elk kwartaal is er weer een bespreking, maar dan om te evalueren hoe de vakken zijn verlopen. Als er problemen waren met bijvoorbeeld de colleges, practica of het tentamen wordt het hier centraal besproken, en worden er verbeterpunten afgesproken voor het volgende jaar.

Jaarcommissies 

Om zich in zetten voor de belangen van de student, is het voor de commissarissen onderwijs van groot belang te weten wat er allemaal speelt onder de studenten. Daarbij worden zij ondersteund door de jaarcommissies van PS, die, naast dat ze een makkelijk aanspreekpunt zijn voor andere studenten, alle vakken kritisch volgen.

Aan het einde van de periodes evalueren zij alle vakken en tentamens. Daarna wordt bij de nablokbesprekingen het gesprek aangegaan met de docenten en de faculteit om samen verbeterpunten op te stellen voor het volgende jaar. De jaarcommissies hebben ook een belangrijke taak in het doorspelen van informatie van studenten/docenten en dat door te geven naar de andere partij. Dus mocht je zitten met een klacht, vraag of opmerking stap dan vooral af op iemand van een jaarcommissie. Hij/zij zal je vaak goed kunnen helpen.

PS heeft de volgende jaarcommissies:

Evaluaties van de vakken (EvaSys)

Input vanuit de studenten is heel belangrijk om vakken te kunnen verbeteren. Daarom worden na het tentamen EvaSys-enquêtes rondgestuurd. Voor elk vak gebeurt dit minimaal eens per drie jaar, maar voor vakken waar problemen spelen vaker. In deze enquête wordt gevraagd naar de kwaliteit van onder andere de colleges, het studiemateriaal en het tentamen. De faculteit hecht heel veel waarde aan de uitkomsten van deze enquêtes dus we willen iedereen aansporen deze vooral in te vullen!

Evaluaties van de jaarcommissies

De jaarcommissies bespreken alle vakken en schrijven evaluaties. Deze evaluaties zijn samen met de EvaSys-enquêtes belangrijke input voor de nablokbesprekingen.

Voor- en Nablokbesprekingen

Voorafgaand aan elk kwartaal worden de vakken per leerjaar besproken met de docenten, opleidingsdirecteur, kwaliteitszorgmanager en een onderwijscommissaris van PS in een voorblokbespreking. Zo controleren we of de vakken elkaar niet in de weg zitten met tussentoetsen en het kwartaal studeerbaar is voor studenten. Daarnaast moeten docenten dan aangeven wat ze hebben gedaan met de verbeterpunten van het jaar daarvoor. Na elk kwartaal is er de nablokbespreking, maar dan om te evalueren hoe de vakken zijn verlopen. Als er problemen waren met bijvoorbeeld de colleges, practica of het tentamen wordt het hier centraal besproken en worden er verbeterpunten afgesproken voor het volgende jaar, waar de docent zich ook aan moet houden.

Input en klachten

Als je als student ergens ontevreden over bent kan je altijd langskomen bij PS, wij proberen je klacht dan op te lossen. Daarnaast kijken wij naar het aantal klachten dat we binnenkrijgen om te weten bij hoeveel studenten een probleem leeft.

Klik hier voor de link daar de klachtenpagina.

Sponsoren

  • Witteveen+Bos
  • Dura Vermeer
  • Lievense
  • DEME
  • Van Oord
  • Fugro NL
  • Antea Group
  • Enginear

Realisatie: verenigingenweb