Nieuws

Nieuws

 • Tentamenbundels

  19 oktober 2017

  Het is bijna zover; de eerste tentamenperiode van het jaar! Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid begint aan deze periode, moet je uiteraard hard studeren. Om vooraf te kunnen evalueren of je de stof al goed beheerst, zijn er ook deze periode weer tentamenbundels. Deze bundels zijn zowel online te vinden, als hard-copy te koop bij de PS-balie. De kosten voor de hard-copy versie zijn de printkosten. Dus mocht je dat fijner vinden werken, kom deze dan ophalen!

  Van de volgende vakken zijn er tentamenbundels beschikbaar:

  • Constructiemechanica 1 (CTB1110)
  • Vloeistofmechanica (CTB2110)
  • Differentiaalvergelijkingen (CTB2100)
 • Persoonlijke Studieplanning

  12 oktober 2017

  Onderstaand kan je de nieuwe tool downloaden. Hierin vind je een schema waar je kan invullen welke vakken je in welke periode wilt doen. Je ziet ook meteen hoeveel punten je dan in die periode gaat halen en je kan de vakken afvinken als je ze gehaald hebt.  Ook kan je onderaan zien welke vakken je nog allemaal moet doen.
  Vul dit schema in en je hebt een mooi overzicht van wanneer je welke vakken zult gaan doen!

  Download hier 

 • Flip-Over resultaten deeltentamens

  05 oktober 2017

  INLEIDING CIVIELE TECHNIEK 

  De resultaten van de flip-over sessie zijn vandaag tijdens het college gepresenteerd door het onderwijsduo. Prof.dr.ir. Rietveld haakte hier meteen op in, door te noemen dat er gekeken zal worden naar representatiever oefenmateriaal voor het volgende deeltentamen.

  Vanwege de overgang van Blackboard naar Brightspace is hier tot nu toe nog geen tijd en ruimte voor geweest. Nu deze overzetting is voltooid, zal er meer ruimte zijn om het oefenmateriaal te verbeteren. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten en zullen dit wederom in de gaten houden.

  WATERMANAGEMENT

  Uit de flip-over resultaten bleek dat de vraagstelling door meerderen als ‘onduidelijk’ werd omschreven. Dit hebben wij besproken met dhr. Rietveld en hij stond erg open voor deze feedback. Door de voorbeelden die door deelnemende studenten zijn gegeven, kan dhr. Rietveld deze vragen kritisch bekijken.

  Bedankt voor alle feedback die jullie ons gegeven hebben. Indien je nog meer vragen en/of verbeterpunten hebt, kom even langs bij de balie van PS. Dan zullen wij jullie met alle liefde helpen!

 • BSA Cijfers 2016-2017 zijn beter dan verwacht!

  21 september 2017

  Het leek er even op dat de BSA cijfers dit jaar erg zouden tegenvallen, maar na de resultaten van de zomerherkansingen viel het BSA cijfer gelukkig toch erg mee! De meesten hadden blijkbaar lekker weer nodig om te kunnen shinen tijdens de tentamens, of misschien was het wel dat beetje extra druk op de ketel?

  Uiteindelijk heeft 58,1%  van de eerstejaars in het collegejaar 2016-2017 hun BSA gehaald. Dit is ten opzichte van het jaar daarvoor een kleine toename, toen heeft 56,6% het BSA gehaald. De faculteit streeft ernaar om dit cijfer de komende jaren nog verder omhoog te krikken. Voor de herziening van de Bachelor in 2013 lag het BSA cijfer namelijk altijd tussen de 60% en 70%. Wij zijn optimistisch dat de 60% dit jaar weer overschreden kan worden!  Dus, nieuwe eerstejaars, jullie kunnen dit!!

  Hieronder is te zien hoe de BSA cijfers de afgelopen jaren uitvielen. De asterisk (*) geeft een BSA van 30 ECTS aan en een dakje (^) een BSA van 45 ECTS.

 • Workshops Career&Counselling Services

  13 september 2017

  De TU Delft Career&Counselling Services bieden elke maand verschillende trainingen en workshops aan voor zowel Nederlandse als internationale studenten, zowel BSc als MSc. Het overzicht van de verschillende cursussen is hier te vinden.
  De workshops zijn te vinden op Brightspace:

  Enrollen bij Career & Counselling Services
  Log je in op Brightspace -> ga je naar Catalog -> typ in: Career, druk op enter -> klik op Career & Counselling Services -> klik rechts op Enroll. Hierna moet Career & Counselling Services standaard bij je courses staan op Brightspace.
  Workshops vinden
  Log je in op Brightspace -> klik bij My Courses op Career and Counselling Services -> klik op content voor een overzicht van alle workshops.
  Enrollen voor een workshop
  Log je in op Brightspace -> klik bij My Courses op Career and Counselling Services -> klik op het pijltje naast Collaboration -> Klik op Groups -> Available Groups -> zoek naar de workshop waarbij je je wilt enrollen -> klik op Join Group / Enroll.

  Er worden regelmatig (in ieder geval wekelijks) nieuwe groups aangemaakt om je in te kunnen schrijven voor Workshops, dus hou de Brightspace page goed in de gaten, als je in geinteresseerd bent!  

 • Nieuw Onderwijsduo

  07 september 2017

  Nieuw Onderwijsduo

  Het collegejaar is weer begonnen! Ben jij al gewend aan Brightspace en alle nieuwe mensen die rondlopen op de faculteit? Wij zijn ook misschien nieuwe gezichten voor jullie, want PS heeft een nieuw onderwijsduo! Daarom willen wij ons even presenteren.

  Hoi, ik ben Paulina en dit jaar zal ik de Commissaris Onderwijs Bachelor zijn. Dus als jij vragen of opmerkingen hebt over je eerste- en tweedejaars vakken, kan je altijd bij mij terecht.’

  ‘Hallo, ik ben Gijs en ga mij inzetten als Commissaris Onderwijs Master. Mocht je nog niet in je master zijn, kan ik je nog steeds helpen met derdejaars vragen, opmerkingen, etc. Uiteraard ben ik ook bereikbaar voor bijna alles omtrent de master.’

  Ook dit jaar kan je informatie over onderwijs niet alleen hier op onze site vinden, maar ook op het onderwijsbord op het entresol bij PS. Als je klachten/verbeterpunten hebt, vul vooral het klachtenformulier in, feedback is altijd meer dan welkom!

  Nu ken jij de onderwijscommissarissen al, maar ben je ook benieuwd naar de rest van het bestuur? Neem dan even hier een kijkje!

  Wij hopen je te spreken op PS!

 • Nieuwe regeling m.b.t. BSA

  29 juni 2017

  Voor alle studenten die in 2017-2018 starten met de bachelor Civiele Techniek zal een nieuwe regel m.b.t. het BSA van toepassing zijn. Geen zorgen, eerstejaars studenten zullen nog steeds 45 EC moeten halen om een positief BSA te krijgen. Wel wordt de voorwaarde tot het toekennen van studiepunten iets verscherpt.

  Binnen het eerste en tweede jaar kennen we een aantal vakken in het curriculum die onderdeel zijn van een grotere module. Zo bestaat de Bouwplaatsmodule uit 4 bouwplaatsvakken van elk 2 EC. Ook Analyse en Lineaire Algebra zijn modules die beide uit 2 aparte vakken zijn opgebouwd.

  Vanaf 2017-2018 zullen de 8 EC voor de Bouwplaatsmodule pas toegekend worden wanneer voor alle vier de bouwplaatsvakken een voldoende is behaald. De losse punten tellen niet langer mee voor de BSA zolang de volledige module niet is afgerond. Behalve voor de Bouwplaats geldt deze regel ook voor de wiskundemodules Analyse en Lineaire Algebra. De 6 EC van Lineaire Algebra krijg je dus pas wanneer zowel Lineair 1 als Lineair 2 zijn afgerond. Hiervoor blijft gelden dat een 5.0 gecompenseerd kan worden met een 7.0.

  Binnen de TU Delft vormde Civiele Techniek tot op heden een uitzondering. Vier jaar geleden, bij de invoering van het nieuwe curriculum, was besloten dat het opsplitsen van de modules toegestaan was voor het bepalen van de BSA. Dit was een soort overgangsregeling. Bijna alle faculteiten hanteren inmiddels het systeem waar Civiele Techniek volgend jaar ook naartoe zal gaan en zo komen alle studies meer op een lijn te liggen.

  Word jij volgend jaar mentor op het COW, de OWee of voor de eerstejaars projectgroepjes? PS vindt het heel belangrijk dat jij en je medestudenten op de hoogte zijn van deze verandering zodat er geen verwarring kan ontstaan. Spreid dus het woord!

  Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Schroom niet om de commissarissen onderwijs te mailen of aan te schieten op PS. Alle komende eerstejaars zullen ook uitgebreid over deze regeling worden ingelicht.

 • Docent van het Jaar 2017

  22 juni 2017

  Studenten Civiele Techniek hebben weer fanatiek gestemd op de Docent van het Jaar verkiezing georganiseerd door Het Gezelschap "Practische Studie". Meer dan 500 studenten hebben hun stem uitgebracht, een mooie toename ten opzicht van vorig jaar!

  De prijsuitreiking vond dit jaar plaats op de laatste periodieke borrel van PS op maandag 19 juni. Het was erg leuk om te zien dat zoveel studenten en docenten aanwezig waren. Door het grote aantal stemmen hebben we dit jaar voor het eerst een top 3 voor zowel de bachelor als voor iedere masterrichting kunnen benoemen. Meer dan 25 docenten zijn daarom het podium op geroepen om hun prijs in ontvangst te nemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! Een overzicht van alle winnaars is hieronder te vinden en via deze link. Ben je benieuwd naar alle foto's? Klik dan hier!

  PS wil de docenten, namens alle studenten Civiele Techniek, heel erg bedanken voor hun inzet binnen het onderwijs afgelopen jaar!

 • Bouwplaats update

  15 juni 2017

  Het vak Bouwplaats is sinds de curriculum wijziging van 2013 toegevoegd als vast onderdeel van het eerste en tweede jaar van de Bachelor. In dit vak is ruimte voor meer praktijk gerichte onderdelen die direct gekoppeld worden parallel lopende vakken uit dezelfde periode. Handen uit de mouwen maar wel nieuwe kennis opdoen, daar is het vak Bouwplaats heel waardevol voor.

  In het tweede jaar bestaat het vak uit twee onderdelen, namelijk practica en programmeren. Soms kwam het voor dat studenten, ondanks volledige inzet, één van de onderdelen niet haalden, met als consequentie dat beide onderdelen het jaar erna opnieuw gedaan moesten worden. Dit leidde tot grote frustatie bij deze studenten die daardoor harder werden bestrafd dan nodig. 

  O.a. op aandringen van de Tweedejaars Commissie en de Commissaris Onderwijs Bachelor van vorig jaar is er met de faculteit gekeken naar een passende oplossing voor deze kleine groep studenten. We zijn heel blij dat dit uiteindelijk gelukt is!

  Komend jaar zullen er de volgende twee veranderingen plaatsvinden:

  1. De individuele opdracht (programeeronderdeel) zal niet meer in twee groepen worden gemaakt, maar wordt voortaan als toetsmoment op de Drebbelweg afgenomen met alle studenten tegelijkertijd. Dit om fraude tegen te gaan. 
  2. Er komt een uitzonderingsregeling voor studenten die actief aan de Bouwplaats (2e jaar) hebben deelgenomen maar bijvoorbeeld het programmeeronderdeel net niet hebben gehaald. Voor hen komt de mogelijkheid om het practicumonderdeel te laten als actieve deelname aantoonbaar is. De docent van het vak zal hierover beslissen. De punten worden echter pas toegekend als de hele Bouwplaats is afgerond. 

  PS is een groot voorstander van deze twee veranderingen en is erg blij dat prof.dr.ir. M. Bakker (verantwoordelijk docent Bouwplaats jaar 2) dit in samenwerking met de onderwijsdirecteur heeft doorgevoerd. 

  Het is goed om te zien hoe het onderwijs - mede door de input van studenten - blijft evalueren. Heb je vragen over de nieuwe regeling of andere opmerkingen over de Bouwplaats? De onderwijscommissarissen zijn altijd benieuwd naar je input! Schiet ons aan op PS of stuur een mailtje naar bachelor-ps@tudelft.nl / master-ps@tudelft.nl .

 • Deeltentamen Hydrologie

  01 juni 2017

  Afgelopen maandag was het eerste deeltentamen van Hydrologie. Vorig jaar waren er veel klachten over het lage niveau en de regen van 10en, maar dit jaar was dit duidelijk flink veranderd. Het niveau was, ook volgens een groot deel van de studenten, veel representatiever.

  Natuurlijk was PS na afloop van het tentamen aanwezig met het flipoverbord om jullie opmerkingen te noteren. Veel van jullie vonden het een lang en best pittig tentamen en vooral het eenvoudige oefententamen had velen op het verkeerde been gezet. Na afloop is Amber, Commissaris Onderwijs Bachelor, dan ook met de docenten van Hydrologie om de tafel gegaan om jullie opmerkingen te bespreken. Voor de volgende tentamens zal nu extra gekeken worden naar het niveau van de oefenopgaven en tentamens die beschikbaar worden gesteld.

  Mocht je het eerste deeltentamen niet gehaald hebben, het kan wel slim zijn om aan het tweede deeltentamen mee te doen zodat je voor jezelf kan testen of je deze stof beheerst.

  Ben je vaker benieuwd naar wat er met jullie feedback gebeurt? Spreek de Commissarissen Onderwijs of de jaarcommissies vooral aan!

 • Docent van het Jaar verkiezing 2016-2017

  18 mei 2017

  Aan het einde van het jaar organiseert PS altijd de Docent van het Jaar Verkiezing. Dit doet PS omdat wij het erg belangrijk vinden dat naast alle klachten en opmerkingen ook de positieve feedback de docent bereikt. Daarnaast vinden wij het meer dan noemenswaardig als docenten die in een constant dilemma tussen onderwijs en onderzoek zitten zich toch op een intensieve manier innoveren op het gebied van onderwijs. Vanaf maandag 22 mei kun je daarom stemmen op jouw favoriete docent!

  Stem jij ook? Klik hier!

  Dit jaar wordt er een top 3 verkozen, meer kans dus dat jouw favoriete docent in de prijzen valt! Er wordt zowel in de bachelor als voor elke masterrichting een top 3 verkozen. Vorig jaar was Jan Rots de winnaar van de Bachelor en Judith Bosboom de winnaar van de master Hydraulic Engineering. Judith Bosboom werd vervolgens gekozen tot beste docent van de hele TU Delft!

  Maandag 19 juni zal op de BtB-borrel de prijsuitreiking plaatsvinden. Zorg dat jij je stem uitbrengt zodat we dit jaar niet alleen een winnaar van de bachelor maar ook docenten van alle masterrichtingen in het zonnetje kunnen zetten.

 • Laat je stem horen!

  11 mei 2017

  Op 17 en 18 mei is het tijd voor de studentenraadverkiezingen. Een belangrijk moment om als student je stem te laten horen!

  Ga naar https://stem.tudelft.nl/

  De studentenraad (SR) is de wettelijke vertegenwoordiging van alle studenten aan de TU Delft en wordt gezien als het contact tussen de universiteit en de studenten. De SR vergadert maandelijks met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Bij deze vergaderingen gaat het o.a. over het TU brede beleid op het gebied van onderwijs, worden TU brede problemen aangekaart en krijgt de SR de mogelijkheid nieuwe ideeën aan te dragen .

  De studentenraad bestaat elk jaar uit 10 zetels die gevuld worden door studenten van de verschillende partijen. Op dit moment zijn er twee partijen actief namelijk Lijst Bèta en ORAS. 

  Tijdens de studentenraadsverkiezingen kan jij stemmen op één van deze partijen. Door te stemmen laat je zien dat je het werk van de Studentenraad steunt en het belangrijk vindt om vertegenwoordigd te worden. Hoe meer studenten er stemmen, hoe meer draagvlak de Studentenraad heeft en hoe meer zij voor studenten kunnen betekenen!

  Wil je je inlezen? Ga dan nu naar de site van  ORAS of Lijst Bèta

  Naast de Centrale Studentenraad kan je op 17 en 18 mei ook op de Facultaire Studentenraad (FSR) stemmen. De Facultaire Studentenraad is het hoogste studenten inspraakorgaan van (in ons geval) de faculteit CiTG. De FSR heeft verschillende rechten die zij kan gebruiken bij het behartigen van de studentenbelangen binnen de faculteit, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of studiefaciliteiten. De FSR van CiTG bestaat uit 5 studenten Civiele Techniek en 3 studenten Applied Earth Sciences. Tijdens de verkiezingen kan jij stemmen op jouw favorite kandidaat. Meer lezen over de FSR? Klik hier!

 • Op zoek naar een studieplek?

  13 april 2017

  Met het paasweekend voor de deur wordt het zoeken naar studieplekken. Vanaf morgen (Goede Vrijdag) zijn alle faculteiten gesloten, en dus ook civiel. Dus waar kan jij nu het beste studeren?

  Wij helpen je graag met het volgende overzicht. Deze locaties zijn de komende dagen open:

  Dag Locatie
  Vrijdag (Goede Vrijdag) UB (08:00-02:00)
  Zaterdag

  UB (08:00-02:00)
  Aula (08:00-22:00)
  Fellowship (08:00-22:00)

  Zondag (1e Paasdag) UB (08:00-02:00)
  Maandag (2e Paasdag) UB (08:00-02:00)

  Maar het allerbeste werkt het misschien wel om lekker thuis bij je ouders te gaan studeren en je te laten verwennen door een echt paasontbijtje!

  Succes met studeren!

  Wist je trouwens dat...

  ... het studie-paasontbijt van vanochtend een groot succes was?

 • Studie-Paasontbijt

  06 april 2017

  De tentamens komen eraan en het onderwijsduo heeft weer een verrassing voor jullie in petto: het Studie-Paasontbijt!

  Zoals jullie natuurlijk allemaal weten is het heel belangrijk om elke dag te ontbijten. Maar met al dat studeren voor de tentamens zou je bijna vergeten dat het ook nog Pasen is.

  Dus ben je van plan om volgende week donderdag weer de hele dag te studeren, maar vind je het lastig om op tijd je bed uit te komen? Kom dan op donderdag 13 april ’s ochtends langs PS voor een heerlijk paasontbijtje om vervolgens volle bak te kunnen studeren. Wij zorgen voor verse croissantjes, fruit en natuurlijk een heerlijk eitje! Het ontbijtje staat klaar tussen 08:30 en 09:15 uur, maar op=op. Hopelijk tot dan!

 • Haal-je-BSA-groep

  30 maart 2017

  Gaat het halen van je BSA nog niet zo soepel als gepland of vind je het moeilijk om zelf gestructureerd aan het werk te gaan? Blijf daar dan niet mee zitten! 

  De studieadviseurs zijn er om je te helpen. Zo is het vanaf nu mogelijk om je op te geven voor een Haal-je-BSA-groep. Zo'n groep bestaat uit 10 studenten en een studieadviseur. Samen ga je ervoor zorgen dat je aan het eind van dit jaar je BSA binnen hebt. 

  Werkwijze:
  - De groep gaat samen, gestructureerd aan het werk en houdt dat vol.
  - Iedereen krijgt aandacht.
  - We brengen structuur aan in taken en tijd.
  - We motiveren elkaar op inzet en volhouden.
  - We coachen elkaar op inhoudelijk diepgaand studeren.
  - We stimuleren elkaar tot zelfsturing èn samenwerken.
  - We bevorderen reflectie.

  Het gaat zo:
  - De groep komt 1 keer per week 1,5 u samen. Met heldere regels.
  - De groep loopt in het 3e en 4e kwartaal. In beginsel elke week.
  - Je committeert je mee te doen met elke bijeenkomst over beide kwartalen.

  Wil je hier meer over weten, loop dan langs bij een inloopspreekuur bij de studieadviseurs: 12:30-13:30, kamers 2.77.1 en 2.79. Aanmelden kan ook via studyadvisors-CEG@tudelft.nl 

 • Vakevaluaties

  23 maart 2017

  De afgelopen weken zijn er weer veel nablokbesprekingen geweest met de jaarcommissies en de vakdocenten van alle vakken uit de 2e periode. Ook zijn alle minoren dit jaar weer uitgebreid geevalueerd. Weet jij eigenlijk hoe dat in zijn werk gaat?

  Bij het evalueren van een periode worden alle docenten van de bijbehorende vakken uitgenodigd en samen met de jaarcommissie bespreken ze alle vakken één voor één. Ook worden altijd alle opmerkingen uit de evasys enquête behandeld. Samen met de opmerkingen van de jaarcommissies vormen zij de feedback op het vak namens de studenten. 

  De nieuwe aandachtspunten en verbeteringen worden genoteerd zodat ze het volgende jaar toegepast kunnen worden. Het overzicht hiervan kan je eenvoudig vinden op BlackBoard. Ben jij benieuwd naar de opmerkingen van voorgaande jaren op het vak dat jij nu volgt? Ga naar: Blackboard -> Organizations -> Mijn CT -> Onderwijs- en vakevaluaties

  Merk je dat er weinig verbetert ten opzichte van vorig jaar? Laat dat dan vooral aan de jaarcommissies weten, dan kunnen zij er nog een keer mee aan de slag!

  Hierboven een voorbeeld van hoe de evaluatiesamenvatting er uit ziet. 

 • Onderwijsdebat: Delft vs. Twente

  16 maart 2017

  Wist je dat bij Civiele Techniek in Twente een heel ander onderwijsmodel wordt gehanteerd dan hier in Delft? Zo werken ze daar met module onderwijs wat betekent dat wanneer je één vak niet haalt, je de hele periode over moet doen. Ook is het onderwijs daar veel meer project georiënteerd dan in Delft waar de studie meer nadruk legt op fundamentele kennis.

  Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende onderwijsmodules? En hoe zouden de studies in zowel Delft als Twente zich moeten ontwikkelen richting de toekomst?

  De Tweedejaars- en Derdejaarscommissie hebben hun handen ineen geslagen om een onderwijsdebat te organiseren, en zij zijn heel benieuwd naar jullie mening! Doe mee met de stellingen en ga in discussie met je medestudenten of de docenten uit Delft en Twente. Hoe zit het perfecte onderwijs eruit?

  Het onderwijsdebat vindt plaats in Zaal E op dinsdag 21 maart tijdens de pauze, 12:30-13:30 uur. Zoals bij een dinsdaglezing hoort, krijg je hierbij natuurlijk ook een heerlijk broodje Leo. Schrijf je wel even in via deze link.

 • TU brede onderwijsvisie

  09 maart 2017

  De TU delft is afgelopen tijd druk bezig geweest met het formuleren van een nieuwe onderwijsvisie. De 21ste eeuw is een tijd waarin veel dingen snel veranderen. De technologie is nog nooit zo snel veranderd in zo korte tijd als nu, het internationale aspect wordt ook binnen onderwijs steeds belangrijker en ook nieuwe onderwijsmethoden zoals online learning en Massive Open Online Courses (MOOCs) krijgen meer aandacht. 

  Hoog tijd dus voor onze universiteit om met een nieuwe toekomstbestendige onderwijsvisie te komen!

  Maar: wat vinden studenten van deze onderwijsvisie?!

  Komende maandag 13 maart wordt er een input sessie georganiseerd voor studenten én docenten in collegezaal A & B om 12:45-14:45 uur. Deze inputsessie wordt geleid door de onderwijsdirecteur van CiTG, Evert Slob. Dit is het moment om als student je mening te geven over zaken als verschoolsing van de Bsc, online learning, academische vorming, digitale- en softskills, internationalisering en nog veel meer. 

  Gratis lunch is aanwezig als je je via deze link aanmeldt voor de input sessie. Maar je mag natuurlijk altijd lastminute binnenstappen. Het document met de voorlopige onderwijsvisie vind je hier

  Wij hopen dat zoveel mogelijk studenten aanwezig zullen zijn! 

 • Master aan de TU Delft?

  02 maart 2017

  Wil jij een TU Delft master programma volgen volgend jaar? Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kom dan naar het Master Event volgende week donderdag (9 maart) in de aula!

  Bij het event kunnen potentiele master studenten presentaties bekijken van de verschillende master programma’s. Studieadviseurs, huidige studenten en master coördinatoren zijn aanwezig bij de informatiemarkt om al je vragen te beantwoorden. De ideale kans om de mogelijkheden van de TU Delft te ontdekken!

  Het Master Event vindt plaats in de aula, het programma is als volgt:
  13:30 - 14:15 Programme for hbo students interested in master's programmes of the Faculty of Architecture and the Built Environment
  14:30 - 15:15 Presentation 'From hbo to TU Delft: Practical information' in the Auditorium
  14:30 - 15:30 Presentation for international students in Committee Room 3 
  15:00 - 16:00 Information market for hbo and international students: Meet & Greet with study advisors and students in the foyer (second floor)
  16:00 - 21:00 Information market in the foyer (second floor)
  17:00 - 20:35 Four rounds of programme presentations

  De lijst met de verschillende master presentaties is hier te vinden:  bit.ly/2kKZ58J

  Je kan je hier aanmelden  voor het Master Event: bit.ly/2jV3Yba

  Veel succes!

 • BSA uitstel? Ga naar de studieadviseurs!

  23 februari 2017

  Het eerste halfjaar zit er alweer op en dat betekent voor sommige eerstejaars studenten dat zij inmiddels misschien al wel 30 van de 45 punten van hun BSA binnen hebben. Maar voor de meesten zal waarschijnlijk gelden dat de punten niet zomaar aan komen waaien. Beginnen met studeren was vast even wennen en sommige vakken zijn ook gewoon lastig. Nu is het tweede halfjaar net van start gegaan, dus mocht je wat achterlopen op je eigen schema, alles kan nog!

  Toch kan het zo zijn dat er zich persoonlijke omstandigheden voordoen die je studieresultaten negatief beïnvloeden en waardoor jij misschien wel bang bent dat je je BSA niet te kan halen. Zodra dergelijke omstandigheden zich bij jou voordoen, moet je deze zo snel mogelijk melden bij de studieadviseur. De studieadviseur bekijkt dan met jou of deze omstandigheden invloed hadden of gaan hebben op je studieresultaten en of het zinvol is uitstel BSA aan te vragen bij de BSA-commissie. Eventueel wordt er gevraagd om een verklaring van de studentenarts of studentenpsycholoog.

  Uitstel Bindend studieadvies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd worden:
  a. Ziekte (incl. psychische problematiek)
  b. Handicap c. Bijzondere familieomstandigheden
  d. Zwangerschap
  e. Bestuurslidmaatschap FSR, SR of OC
  f. Late inschrijving studie (na 30 september)
  g. Sporters met een TUD-topsportstatus.

  Let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand al tot uitstel van het BSA! Uitstel BSA betekent dat je in het tweede studiejaar 45 EC uit de propedeutische fase moet behalen of de propedeutische fase moet afronden bovenop de reeds behaalde punten. Zodra je de propedeuse of propedeutische fase hebt behaald, voldoe je aan de BSA-norm.

  Je kunt gedurende het hele studiejaar, maar uiterlijk 19 juni 2017 een aanvraag indienen bij de BSAcommissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn!

  Zit jij in deze situatie, neem dan contact op met de studieadviseur over de procedure en de stukken die van belang zijn! Houd ook rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of psycholoog.

  Maar ook voor andere vragen over je studievoortgang, dislexie en ziekte kan je bij de studieadviseurs terecht. Wist je trouwens dat we sinds januari een nieuwe (vrouwelijke) studieadviseur op onze faculteit hebben gekregen? Wil je een afspraak maken met Karel Karsen, Pascal de Smidt of Anneloes Klapwijk? Je kan ze altijd mailen via Studyadvisors-CEG@tudelft.nl. Meer informatie over de studieadviseurs vind je hier

  Meer informatie over de BSA vind je hier

 • Nieuw onderwijsbord!

  16 februari 2017

  Heb jij hem al gespot? Het nieuwe onderwijsbord op het entresol bij PS is dinsdagavond feestelijk onthuld! Dit onderwijsbord zal vanaf deze week het antwoord geven op al jullie onderwijsvragen, al mag je natuurlijk ook altijd bij onze onderwijscommissarissen langs lopen. Op het nieuwe onderwijsbord kan je precies zien wie er in de verschillende jaarcommissies zitten en kan je elke week antwoord geven op een onderwijsgerelateerde Vraag van de Week. 

  Zit je in de derde jaar, dan is het misschien slim om een blik te werpen op het overzicht van de keuzevakken dat door de Derdejaarscommissie gemaakt is. En mocht je al bijna aan je master beginnen? Bij het onderwijsbord vind je ook alle brochures van de verschillende masterrichtingen van civiel. 

  Ben je verder benieuwd naar leuke statistieken en feitjes over onze studie? Ook deze vind je terug op het onderwijsbord. Kom vooral even langs om te kijken!

 • Masterinformatie

  26 januari 2017

  Al aan het oriënteren op je master? Met de bacheloropleiding Civiele Techniek word je toegelaten tot veel masteropleidingen van ook andere faculteiten en universiteiten. Daarnaast kun je door middel van het volgen van een schakelprogramma instromen in een groot aantal andere masters. Via deze doorstroommatrix kun je gemakkelijk zien per onderwijsinstelling wat de instroommogelijkheden en instroomeisen zijn.

  Overzicht van alle masteropleidingen van de TU Delft

  Overzicht van alle mastertracks van Civiele Techniek

  Overzicht van alle mastervoorlichtingen van Civiele Techniek en Geowetenschappen

 • Ben jij al klaar voor de tentamens?

  12 januari 2017

  Na een heerlijke kerstvakantie is het alweer bijna tijd voor de tentamens! Hoog tijd dus om de boeken in te duiken. Vind jij het fijn om aan de hand van oude tentamens te oefenen? Dan hebben wij voor jou tentamenbundels klaar liggen.

  Deze periode hebben we tentamenbundels van de volgende vakken beschikbaar:

  • CTB1210 Dynamica en Modelvorming
  • CTB2200 Kansrekening & Statistiek
  • CTB2210 Constructiemechanica 3

  Tegen de printkosten kan je deze tentamenbundels bij de balie van PS komen halen. Werk je liever vanaf je computer? Je kan de tentamenbundels ook downloaden van de site. 

  Heel veel succes met het studeren! Voor vragen en opmerkingen kan je ook altijd aan de balie terecht.

  Let wel: oefenen met alleen oude tentamenopgaven geeft geen garantie voor een goed begrip van de lesstof. 

 • Ir. Judith Bosboom Docent van het Jaar!

  15 december 2016

  Ondanks de tegenvallende beton en staal resultaten, zijn de Onderwijs Commissarissen in een goede bui vandaag: Ir. Judith Bosboom is gisteren uitgeroepen tot ‘Best Lecturer TU Delft 2016’!

  Aan het einde van het jaar organiseert PS altijd de Docent van het Jaar verkiezing. Dit doet PS omdat wij het erg belangrijk vinden dat naast alle klachten en opmerkingen ook de positieve feedback de docent bereikt. Daarnaast vinden wij het meer dan noemenswaardig als docenten die in een constant dilemma tussen onderwijs en onderzoek zitten zich toch op een intensieve manier innoveren op het gebied van onderwijs.

  De studenten konden aan het einde van afgelopen collegejaar stemmen via een formulier op onze site. Dit jaar was er een verschillende verkiezing voor de bachelor en de masterrichtingen. De uitreiking vond plaats op de laatste periodieke PS borrel in PSOR op 6 juni. Judith Bosboom is toen als winnaar naar voren gekomen in de masterrichting Hydraulic Engineering en werd voorgedragen aan de TU brede verkiezing.

  Op de Education Day moest zij strijden tegen de beste docenten van de andere faculteiten. Wij zijn heel trots dat onze docent als beste naar voren is gekomen en dus voorgedragen zal worden aan de landelijke Docent van het Jaar verkiezing!

  Wij willen Judith Bosboom van harte feliciteren en complimenteren met dit mooie resultaat! Wij kijken uit naar de finale!

  Uitreiking ir. Judith Bosboom, PSOR 6 juni 2016
   

  Uitreiking ir. Judith Bosboom, Education Day 14 december 2016

 • Creatieve oplossing voor tentamenstress

  08 december 2016

  De tweede periode staat voor veel studenten in teken van studiestress. Het is een periode met veel vakken en practica en daarnaast is het nog een paar weken tot de lang verwachte kerstvakantie.

  Bij University College Utrecht hebben ze een ludieke oplossing verzonnen om tentamenstress te verminderen. Tientallen honden zijn naar de campus gehaald om studenten van knuffels te voorzien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat honden knuffelen een rustgevende werking heeft. Wil je het hele artikel lezen?  https://www.duic.nl/opmerkelijk/honden-knuffelen-om-tentamenstress-verminderen/

  Heb jij ook een goed idee om stress onder studenten tegen te gaan? Laat het ons vooral weten, wij zijn erg benieuwd!

 • Multidisciplinair project

  01 december 2016

  Ben je geïnteresseerd in het doen van een multidisciplinair project? Kom dan maandag 19 december (17.30 - 19.30u) naar de Speed Mate Session, georganiseerd door het International Office en PS.

  Tijdens deze avond wordt er eerst algemene informatie gegeven over het uitvoeren van een multidisciplinaire project en wat voor eisen hieraan zijn verbonden. Vervolgens wordt er behandeld hoe je het beste op zoek kunt gaan naar een gaaf project door Ir. H.J. Verhagen. Na deze informatie zal een projectgroep aan het woord komen die vertellen over hun ervaringen bij hun project in het buitenland.

  Dan het belangrijkste gedeelte van de avond: time to mingle! Dit staat in het teken van het matchen van studenten van verschillende masterrichtingen. We nemen ook voorkeuren mee als binnen- of buitenland. 

  Kortom: wil jij graag een multidisciplinair project doen? Kom naar deze meeting! Inschrijven kan via internationaloffice-ceg@tudelft.nl

 • Master voorlichting

  24 november 2016

  Van 28 november tot 14 december vindt de Master voorlichting weer plaats. De voorlichtingen worden in de lunchpauzes gegeven, volgens het volgende schema:

  Op tudelft.nl/studeren/masteropl kun je een overzicht vinden van alle masteropleidingen die de TU Delft aanbiedt. 
  Succes met je keuze!

 • Boeken- en bijlesplatform

  17 november 2016

  Donderdag – onderwijsnieuws

  Er is weer een nieuwe periode van start gegaan! Nieuwe boeken nodig of wil je juist van je oude boeken af? Een beetje moeite met een vak of juist een ster in een bepaald vak? Op het boeken- en bijlesplatform kun je iets aanbieden of op iets reageren.

  Neem snel een kijkje op:  https://practischestudie.nl/mijn-vereniging/boeken-bijles

 • Wil jij naar het buitenland?

  10 november 2016

  Volgende week staat in het teken van Study Abroad! Zit je in je bachelor, of juist al in je master? Op verschillende momenten tijdens je studie heb je de kans om naar het buitenland te gaan. Op 14, 15 en 16 november worden er presentaties gegeven met veel informatie tijdens de lunchpauze van 12:30-13:30 in collegezaal F.

  Het programma is als volgt:

  Maandag 14 november      Internship abroad

  Dinsdag 15 november       Exchange programs abroad &

                                              international MSc programs

  Woensdag 16 november   Multidisciplinary Project &

                                             (additional) MSc thesis

  Meer informatie over studeren in het buitenland is te vinden op www.buitenland.tudelft.nl en www.studyabroad.citg.tudelft.nl. Ook is het slim om je te enrollen voor de blackboardpagina “Student and International Office CEG” waar nog meer nuttige informatie te vinden is.

 • Master Case Day

  03 november 2016

  Om masterstudenten uit te dagen verder te kijken dan hun eigen vakgebied, wordt dit jaar de tweede editie van de Master Case Day georganiseerd op dinsdag 22 november. Tijdens dit evenement – roostervrij voor alle masterstudenten Civiele Techniek – ga je met een groepje aan de slag met een multidisciplinaire case van BAM, Gemeente Rotterdam, Movares, Rijkswaterstaat of Royal HaskoningDHV.

  Op deze dag zal ook een kennispanel van docenten van CiTG aanwezig zijn om tips te geven. Aan het einde van de dag mogen de beste teams hun resultaat pitchen bij de jury; de winnaars gaan met een mooie (en leerzame) prijs naar huis! De dag wordt afgesloten met een carrièremarkt waar een aantal bedrijven zich zal presenteren. Ook Delft Hyperloop zal hier aanwezig zijn!

  Klik hier voor deelname of meer informatie

Sponsoren

 • Rijkswaterstaat
 • Jelmer
 • Wagemaker
 • Sweco
 • Practische Studie
 • Boskalis
 • Ingenieursbureau Den Haag
 • Strukton Civiel

Realisatie: verenigingenweb