Bachelor

Algemeen (overzicht bachelor)
BSA
Minor
Specialisatievakken
BSc eindwerk

Algemeen (overzicht bachelor)

De bachelor Civiele Techniek aan de TU Delft bestaat uit 180 ECTS. In de eerste twee jaar bestaat ieder kwartaal uit de volgende vakken:

 • Een 3-punts wiskunde vak 
 • Een 5 -punts mechanica vak 
 • Een 5-punts toegepast vak
 • Een 2-punts practica vak (de Bouwplaats)

Het gehele overzicht en informatie over de inhoud van vakken is hier te vinden. 

Hieronder zie je een overzicht van de vakken in de bachelor:

BSA

Als eerstejaar student Civiele Techniek krijg je te maken met het bindend studieadvies (BSA). Dit studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen aan de TU Delft en houdt in dat je gedurende je eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit komt neer op 45 EC. 

Wanneer je deze norm niet haalt wordt je helaas uitgeschreven voor Civiele Techniek en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. 

In maart krijgen alle studenten een tussentijds advies. Hiervoor geldt het volgende: 

BSA norm Behaalde EC
Stoppen tot 15 EC
Twijfel 15 tot 22,5 EC
Doorgaan 22,5 of meer EC

Het definitieve bindend advies ontvang je eind augustus. Dit advies is op basis van het volledige eerste jaar, en dus ook inclusief eventuele zomerherkansingen. Meer informatie over het BSA vind je hier

Mocht je tegen problemen aanlopen met het halen van je BSA, neem dan vooral contact op met de studieadviseurs van Civiele Techniek. Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is het soms mogelijk om uitstel van BSA aan te vragen. 

Minor

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC: dat is dus een half jaar van je studie. De minor staat gepland in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Een minor kun je helemaal zelf kiezen. Het is dus een leuke mogelijkheid om eens verder te kijken dan je eigen studie.

Er zijn veel verschillende type minoren die je kan doen. Hieronder vind je een overzicht.

Er zijn twee verschillende soorten minors: een thematische en een indivuduele minor. 

     1.  Thematische minor​​

Een thematische minor is een samengesteld vakkenpakket rondom een bepaald thema. De minor is een samenhangend pakket aan vakken welke een kleine mini-opleiding vormen. Deze minors zijn breed en multidisciplinair opgezet, soms zelfs door meerdere faculteiten.
Let op: Voor een thematische minor moet je je aanmelden via Osiris (eerste inschrijfperiode: 1 t/m 31 mei, tweede inschrijfperiode 1 t/m 31 juli).

     2.  Individuele minor​​

Je kunt de minorruimte gebruiken om je al wat beter voor te bereiden op een andere master, een stage doen of een buitenlandervaring op te doen. Zelf een vrije minor samenstellen behoort ook tot de mogelijkheden.
Let op: Er zijn soms eisen die er vanuit de opleiding zelf worden gesteld. Neem contact op met de studieadviseur als je geïnteresseerd bent in een individuele minor.

 • Schakelminor
  Een schakelminor biedt studenten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding);
 • Bijzondere minor
  Je kunt bij een aantal faculteiten praktische of buitenlandervaring  opdoen door te kiezen voor een  Stage- of een Study abroad minor. Tevens kun je vanuit elke faculteit een buitenlandse minor zelf samenstellen en als vrije minor aanvragen bij de examencommissie;
 • Vrije minor
  Dit is een minor die je zelf samenstelt uit zelf gekozen onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding, en op derdejaars niveau zijn. Ook voor de vrije minor geldt dat mastervakken niet zijn toegestaan.
  De examencommissie van je opleiding beslist erover of je toestemming krijgt voor het opvoeren van jouw vrije minor in je bachelor programma. Je moet je keuze tijdig (minimaal 2 maanden van tevoren) met het daarvoor speciaal bedoelde formulier 'aanvraag goedkeuring vrije minor'  aan de examencommissie voorleggen. Op dit formulier kun je je keuze en de samenhang van je vrije minor nader toelichten. De studieadviseur kan je helpen bij het opstellen en aanvragen van een vrije minor

Specialisatie vakken

Voor invulling van de derdejaars specialisatie vakken dient te worden gekozen uit een lijst van specifieke vakken. Het idee van deze keuzevakken is dat studenten die nog twijfelen over hun masterkeuze verschillende richtingen kunnen proberen, en dat studenten die al achter hun masterkeuze staan alvast nuttige voorkennis op kunnen doen. Bij veel masters kun je het jezelf daardoor een stuk gemakkelijker maken door keuzevakken te volgen in je gewenste masterrichting! De volledige lijst van keuzevakken is te vinden op studiegids.tudelft.nl. PS heeft tevens een practisch overzicht gemaakt die hieronder te vinden is (door op het plaatje te klikken):


Bachelor Eindwerk

Het BSc programma wordt afgerond met een eindwerk, ookwel BEP. Hiervoor kies je een onderwerp in een bepaalde MSc-variant en met de tot dan toe opgedane kennis wordt een probleem onderzocht en uitgewerkt in een rapport. 

Het eindwerk wordt met een geschreven rapport en een mondelinge presentatie afgerond binnen één onderwijsperiode en wordt individueel beoordeeld. Het BSc eindwerk wordt ondergebracht onder de vakcode CTB3000 en is mogelijk in iedere onderwijsperiode. Mocht je je BSc-eindwerk niet als laatste onderdeel van je bachelor willen doen, geldt voor het doen van je eindwerk de voorwaarde P+80 of tenminste 140 ECTS.

BSc-eindwerken worden aangeboden vanuit diverse werkvelden: Building Engineering, Structural Engineering, Transport & Planning, Watermanagement, Hydraulic Engineering, Geo-Engineering, Geoscience & Remote Sensing, CME en Environmental Engineering. Deze eindwerken worden begeleid vanuit verschillende deelnemende secties. Om tot een onderwerpkeuze te komen wordt verwezen naar de website voor alle BSc eindwerken van CiTG of naar de vakcode CTB3000 op Blackboard. Hier is alle informatie over het BSc-eindwerk weergegeven. Per werkveld worden onderwerpen beschikbaar gesteld en is aangegeven wie de contactpersoon is.

Let op: houd ook het CT-nieuws in de gaten. Hierin wordt ook altijd duidelijk vermeld voor welke datum je je kunt aanmelden voor het BSc-eindwerk voor de eerstvolgende periode. Het inschrijfformulier en andere informatie zoals de handleiding en het tijdschema zijn te vinden op Blackboard CTB3000. Meer informatie vind je ook hier

Eigen voorstel

Het wordt door de verschillende varianten gestimuleerd om zelf met een idee voor een BSc Eindwerk te komen. Als je een goed idee hebt neem dan contact op met de coordinator van de betreffende variant. Wanneer het idee voor je BSc Eindwerk positief ontvangen wordt zal de uiteindelijk opdracht in overleg met een docent gedefinieerd worden. 

Bij een bedrijf

Het is ook mogelijk om je BSc Eindwerk bij een bedrijf te volgen. Deze optie wordt niet vanuit de faculteit aangeboden en dient de student zelf te regelen. Het vergt veel tijd en inzet en moet een geruime tijd van te voren worden opgezet. Als je dit graag wilt probeer hiervoor dan eerst zelf bedrijven te benaderen (door bijvoorbeeld een open solicitatiebrief te sturen via de website van het desbetreffende bedrijf) en ga hiermee langs de coordinator van de betreffende sectie.

Sponsoren

 • BAM
 • Rijkswaterstaat
 • Ingenieursbureau Den Haag
 • Jelmer
 • Strukton Civiel
 • Fluor
 • Brunel
 • Boskalis

Realisatie: verenigingenweb