Bachelor

Algemeen (overzicht bachelor)
BSA
Minor
Specialisatievakken
BSc eindwerk

Algemeen (overzicht bachelor)

De bachelor Civiele Techniek aan de TU Delft bestaat uit 180 ECTS. In de eerste twee jaar heeft ieder kwartaal de volgende opzet:

 • Een 3-punts wiskunde vak 
 • Een 5 -punts mechanica vak 
 • Een 5-punts toegepast vak
 • Een 2-punts practica vak (de Bouwplaats)

Een overzicht van de vakken in de bachelor is hier te vinden.

Het gehele overzicht en informatie over de inhoud van vakken is hier te vinden. 

BSA

Als eerstejaar student Civiele Techniek krijg je te maken met het bindend studieadvies (BSA). Dit studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen aan de TU Delft en houdt in dat je gedurende je eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit komt neer op 45 ECTS. 

Wanneer je deze norm niet haalt wordt je helaas uitgeschreven voor Civiele Techniek en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. 

In maart krijgen alle studenten een tussentijds advies. Hiervoor geldt het volgende: 

BSA norm Behaalde ECTS
Stoppen tot 15 ECTS
Twijfel 15 tot 22,5 ECTS
Doorgaan 22,5 of meer ECTS

Het definitieve bindend advies ontvang je eind augustus. Dit advies is op basis van het volledige eerste jaar, en dus ook inclusief eventuele zomerherkansingen. Meer informatie over het BSA vind je hier

Mocht je tegen problemen aanlopen met het halen van je BSA, neem dan vooral contact op met de studieadviseurs van Civiele. Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is het soms mogelijk om uitstel van BSA aan te vragen. 

Minor

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 ECTS: dat is dus een half jaar van je studie. De minor staat gepland in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Een minor kun je helemaal zelf kiezen. Het is dus een leuke mogelijkheid om eens verder te kijken dan je eigen studie.

Op de site van de TU Delft is hier meer over te vinden.

Specialisatie vakken

Het tweede semester van het derde jaar kan voor een groot deel (12 ECTS) vrij ingedeeld worden door de student. Er zijn drie slots beschikbaar voor specialisatievakken van 4 ECTS per stuk. Deze vakken kunnen helpen bij het bepalen welke masterrichting je op wilt na je bachelor; er zijn binnen de civiele techniek nog zoveel mogelijheden. Op de Master-pagina zijn alle aansluitende masters weergegeven.

Een aantal van de specialisatievakken dienen als voorkennis voor een track binnen de master Civil Engineering. Je kan je master dus een stukje makkelijker maken door de juiste specialisatievakken in de bachelor te volgen, zodat je deze niet nog in je master moet doen (in het tweede semester). Mede door hun relevantie richting de master, kunnen de vakken helpen bij het maken van een keuze waar jij je de volgende twee jaar mee bezig wilt houden.

Om studenten te helpen bij het kiezen van de specialisatievakken, is er ook dit jaar (2019-2020) een boekje gemaakt met korte samenvattingen van de keuzes die gemaakt kunnen worden. Hierbij zijn gevoegd de relevanties van alle vakken voor de masterrichtingen binnen Civil Engineering. De informatie is gebaseerd op de studiegids. Het boekje kan ook gedownload worden; hier is een speciale versie voor gemaakt, waarbij je het makkelijkste door het PDF-bestand heen kan gaan. Op de laatste pagina is een overzicht te vinden in tabel-vorm over de relaties tussen specialisatievakken en mastertracks.

Bachelor Eindwerk

Het bachelor-programma wordt afgerond met een eindwerk, ookwel bachelor eindproject (BEP). Hiervoor kies je een onderwerp in een bepaalde masterrichting en met de tot dan toe opgedane kennis wordt een probleem onderzocht en uitgewerkt in een rapport. 

Het eindwerk wordt met een geschreven rapport en een mondelinge presentatie afgerond binnen één onderwijsperiode en wordt individueel beoordeeld. Het bachelor-eindwerk wordt ondergebracht onder de vakcode CTB3000 en is mogelijk in iedere onderwijsperiode, en met grote uitzondering ook in de zomer. Mocht je je BEP niet als laatste onderdeel van je bachelor willen doen, geldt voor het doen van je thesis de voorwaarde P+80 ECTS.

BSc-eindwerken worden aangeboden vanuit diverse werkvelden, welke gerelateerd kunnen worden aan de masters/tracks. Deze eindwerken worden begeleid vanuit verschillende deelnemende secties. Om tot een onderwerpkeuze te komen wordt verwezen naar de website voor alle bachelor-eindwerken van CiTG of naar de vakcode CTB3000 op Brightspace. Hier is alle informatie over het bachelor-eindwerk weergegeven. Per werkveld worden onderwerpen beschikbaar gesteld en is aangegeven wie de contactpersoon is.

Let op: houd ook het CT-nieuws in de gaten. Hierin wordt ook altijd duidelijk vermeld voor welke datum je je kunt aanmelden voor het BSc-eindwerk voor de eerstvolgende periode. Het inschrijfformulier en andere informatie zoals de handleiding en het tijdschema zijn te vinden op Blackboard CTB3000. Meer informatie vind je ook hier

Eigen voorstel

Het wordt door de verschillende varianten gestimuleerd om zelf met een idee voor een BSc Eindwerk te komen. Als je een goed idee hebt neem dan contact op met de coordinator van de betreffende variant. Wanneer het idee voor je BSc Eindwerk positief ontvangen wordt zal de uiteindelijk opdracht in overleg met een docent gedefinieerd worden. 

Bij een bedrijf

Het is ook mogelijk om je BSc Eindwerk bij een bedrijf te volgen. Deze optie wordt niet vanuit de faculteit aangeboden en dient de student zelf te regelen. Het vergt veel tijd en inzet en moet een geruime tijd van te voren worden opgezet. Als je dit graag wilt probeer hiervoor dan eerst zelf bedrijven te benaderen (door bijvoorbeeld een open solicitatiebrief te sturen via de website van het desbetreffende bedrijf) en ga hiermee langs de coordinator van de betreffende sectie.

Hier kan je het BEP boekje vinden waar je alle informatie terug kan vinden.

Sponsoren

 • Van Oord
 • Ingenieursbureau Den Haag
 • VolkerWessels
 • Arthe Civil & Structure
 • Wagemaker
 • Fugro
 • TUDelft
 • Dura Vermeer

Realisatie: verenigingenweb