Cursus presentatie vaardigheden

In deze workshop leer je door oefeningen met stem, houding en oogcontact hoe je een presentatie overtuigend en enthousiast kan overbrengen.

Om de middag maximaal te benutten, kun je van tevoren een pitch voorbereiden aan de hand van de volgende opdracht:

Een pitch van 1 à 2 minuten

  • Onderwerp: vrij.
  • Waarom is jouw idee, product, projectvoorstel of bouwconstructie goed voor de wereld / handig voor gebruikers?
  • Neem een technisch onderwerp of gebruik je fantasie, bedenk een zelfverzonnen idee of product en prijs dat aan!
  • Bekijk ter inspiratie de pitch van 1 minuut van Arthur Tolsma op: https://www.youtube.com/watch?v=S6rABdmfaiQ.
  • Criteria: 1 à 2 minuten, geen powerpoint (je mag wel een object laten zien), niet voorlezen, spiekbriefje mag, enthousiast zijn over je idee!

Je kan de structuur aanhouden die Arthur Tolsma ook gebruikt in zijn pitch: Probleem -> Oplossing -> Hoe werkt het? -> Voordelen -> Slot.

Het is voor deze training niet verplicht een pitch voor te bereiden, je kunt ook deelnemen zonder deze voorbereiding. 

Realisatie: verenigingenweb