DEME -Tideway Offshore Solutions - DIMCO - De Vries & van de Wiel

 

 Geïnteresseerd in  Nederlandse en internationale studenten
 Voorkeur masterrichtingen  Geen
 Biedt aan  Stage, afstudeeropdracht en baan
 Dag  Donderdag 17 mei 2018

 

Vacatures:

 • Werkvoorbereider
 • Project engineer
 • Tender engineer
 • R&D engineer
 • Calculator
 • BIM engineer
 • Estimator

Over DEME:

DEME is het moederbedrijf van Tideway Offshore Solutions, DIMCO en De Vries & van de Wiel

Tideway Offshore Solutions

Een dynamisch en zeer gespecialiseerd offshore bedrijf.

Praten over Tideway is praten over omvangrijke offshore energieprojecten. Het maakt daarbij niet uit of het olie, gas of duurzame energie betreft. Genoemde sectoren herbergen voor Tideway nauwelijks geheimen. Tideway ontwerpt, bedenkt innovatieve oplossingen, voert projecten uit, installeert, beschermt en heeft de juiste mensen in dienst. Jong, professioneel, getalenteerd. Dankzij hun gedrevenheid worden projecten succesvol, op tijd en binnen budget gerealiseerd.

Activiteiten van Tideway:

• het installeren van elektriciteitskabels

• het installeren van umbilicals en interconnectoren

• het storten van stenen

• het realiseren van aanlandingen

• het graven en opvullen van sleuven

• het ballasten van offshore platforms

• het beschermen en stabiliseren van pijpleidingen

Door gebruik te maken van de specialistische dienstverlening van haar zusterbedrijven binnen de internationale DEME-Groep, kan Tideway wereldwijd elk offshore installatie- en constructieproject aan. Ook als EPCI contractor. Met name op het gebied van het realiseren van complete offshore windmolenparken worden innovatieve engineering oplossingen geboden.

Tideway is gevestigd in Breda, telt Tideway 500 medewerkers. Tideway beschikt over een vloot DP2 fall-pipe schepen die op dit moment bestaat uit de ‘Flintstone’, ‘Rollingstone’ en ‘Seahorse’. Daarnaast heeft Tideway het meest geavanceerde, innovatieve DP3 MPV kabellegger ter wereld, de ‘Living Stone’, aan haar vloot toegevoegd. Dit schip is uitgerust met dual fuel-motoren met LNG als hoofdbrandstof.

 

Join us in shaping the world!

Tideway is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken.

We bieden studenten de mogelijkheid voor een afstudeer projects of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheiden voor recent afgestudeerden.

Bezoek onze website

 

 

De Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel, een waterbouwer van formaat.
Praten over de Vries & van de Wiel is praten over waterbouwprojecten in Nederland.
Wij zijn actief op de Nederlandse waterbouwmarkt waarbij we projecten uitvoeren op het gebied van baggeren, zandleveranties, natuurbouw, aanbrengen bodembescherming, bodemsaneringsprojecten en vele overige projecten nauw verwant aan waterbouwactiviteiten. Wij zijn actief voor vooral de publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen maar ook voor private klanten in bijvoorbeeld de havengebieden als tevens op projecten die zijn aangenomen door zusterbedrijven uit de DEME organisatie. Onze expertise wordt breed erkend binnen de Nederlandse markt, onze mensen en ons materieel is op vele projecten zichtbaar. Dankzij onze creatieve en innovatieve oplossingen zien wij projecten op een net iets andere manier waardoor we onderscheidend kunnen zijn om opdrachten aan te nemen. De samenwerking tussen de interne bedrijfsonderdelen bij de Vries & van de Wiel als tevens de nauwe samenwerking met de diverse DEME entiteiten en ondersteunde diensten maakt dat ons kennisgebied omvangrijk is maar ook snel inzetbaar. 

De Vries & van de Wiel is nauw betrokken geweest bij de totstand koming van de marktvisie, een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel om een project naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen af te ronden. Dat wij hierin excelleren blijkt uit het feit dat we onderdeel van de GraafReinald Alliantie waarbij we in nauwe samenwerking met onze partners binnen deze alliantie werken aan de dijkversterking van het traject Gorinchem Waardenburg. De opgave in het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt door ons gezien als een kansrijke opgave voor de komende jaren waarbij we onze oplossingen, samenwerking en uitvoering succesvol kunnen inbrengen.

De Vries & van de Wiel beschikt over een groot aantal drijvende materieelstukken zoals baggerpontons, hopperzuigers, steekzuigers, beunbakken en lospontons, daarnaast kunnen wij daar waar nodig terugvallen op materieel wat beschikbaar is binnen de DEME groep.

Join us in shaping the world!
Tideway is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken.
We bieden studenten de mogelijkheid  voor een afstudeer projects of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheiden voor recent afgestudeerden.

 

DIMCO

De Maritieme Infra divisie van DEME

DIMCO staat voor DEME Infra Marine Contrators en is de civiele contractor binnen DEME die complexe civiele mariene projecten voor zijn rekening neemt.

De thuismarkt is de Benelux, alwaar DIMCO drie spraakmakende projecten in portefeuille heeft in het bijzonder de Rijnlandroute (boortunnel) nabij Leiden, de Blankenburgverbinding (afgezonken tunnel) nabij Rotterdam en de bouw van de Nieuwe Zeesluis te Terneuzen.

Daarnaast is DIMCO ook internationaal actief. Het meest spraakmakend internationaal project is de Fehmarnbelt Fixed Link, een afgezonken tunnel van 18 km tussen Denemarken en Duitsland.

Dankzij de synergie met andere business units van DEME, kan DIMCO zich wereldwijd profileren als Global Solutions Provider.

DIMCO biedt uitdagende carrièremogelijkheden aan 100 ingenieurs.

De Core business van DIMCO is :
Het ontwerpen en realiseren van civieltechnische, infrastructurele, maritieme en watergebonden projecten zoals:

-       Kademuren en havens,
-       Zee- en binnenvaartsteigers,
-       Geboorde, afgezonken en cut- en covertunnels,
-       Sluizen en stuwen
-       Bruggen en waterwegen
-       Funderingswerken

De projecten worden uitgevoerd middels D&C (Design & Construct) of DBFM (Design, Build, Maintain, Finance) contracten, waarbij de financiering onder de verantwoordelijkheid van DEME concessies valt.
 

 

Klik hier om je aan te melden voor een individueel gesprek met DEME Group!

Sponsoren

 • Strukton Civiel
 • RHDHV
 • VolkerWessels
 • BAM
 • Dura Vermeer
 • Arthe Civil & Structure
 • Deltares
 • Jelmer

Realisatie: verenigingenweb